Strona główna   >  Aktualności

OBWIESZCZENIE

02.08.2017


Rypin, dnia 02.08.2016 r.
 
RRiRW.6220.2.2016
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
Na podstawie art. 33 ust.1 pkt 5, art. 21 ust.2 pkt 16 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 roku poz. 353)
 
W Ó  J T    G M I N Y   R Y P I N
 
podaje do publicznej wiadomości, że w związku z wnioskiem Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, w imieniu którego działa Pan Marcin Dobek, reprezentujący firmę Biuro Opracowywania Programów i Projektów Inżynierii Komunikacyjnej „LISPUS” Marcin Dobek – w ramach prowadzonej oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie odcinka drogi wojewódzkiej nr 563 Rypin-Żuromin-Mława od km 2+475 do km 16+656” przewidzianego do realizacji na nieruchomościach oznaczonych  w ewidencji gruntów i budynków w następujących obrębach ewidencyjnych: miasto Rypin: dz. 894, 891/3, 1344/11, 1362/1, 1345, 1344/4, 1346/2, 1347, 1362/2; Godziszewy, gm. Rypin: 185/4, 185/5, 185/6, 185/7, 185/8, 185/9, 185/10, 185/11, 185/12, 185/13, 185/14, 185/15, 185/16, 185/17, 185/18, 185/19, 185/20, 185/21, 185/22, 185/23, 185/24, 185/25, 185/26, 185/27, 185/28, 185/29, 185/30, 185/31, 155/1, 152/1, 154/3, 154/4, 260/11, 265, 269/1, 260/10, 260/6, 260/7, 144/1, 144/2, 145/1, 137/1, 272/1, 104/3, 133/2, 118/4, 184, 15/3, 281/1, 102/4, 102/3, 102/5, 162/5, 22/3, 162/6, 281/2, 163/1, 260/2, 260/15, 157/6, 157/2, 157/3, 158/3, 205/1, 162/3, 162/4, 22/4, 121/3, 121/2, 125/2, 133/6, 113/10, 113/5, 119, 19/1, 19/2, 21, 15/9, 94, 15/7, 15/8, 20/5, 111, 20/4, 103/2, 113/6, 96, 114, 270/5, 179/1; Jasin, gm. Rypin: 8, 9, 13, 3/6, 1/1, 3/2, 17, 18/2, 19, 16/2, 14, 15/2, 16/1, 25/2, 18/1, 15/1, 24, 23/2, 23/1, 25/1, 12, 22/1, 24/3, 22/2, 4, 21, 11, 5/1, 5/2, 10/1; Stępowo, gm. Rypin: 132, 133, 135/1, 131, 123, 125, 126, 142/7, 142/11, 142/12,140, 136, 138, 139, 65/2, 105/9, 112/1, 54, 52/1, 52/4, 52/5, 119, 120, 121, 118, 114, 115, 116, 275/2, 216, 249/2, 254/2, 215, 142/13, 211, 212, 255/2, 256, 258, 255/1, 254/3, 254/4, 254/5, 35/2, 35/3, 36/1, 47/1, 47/2, 48/1, 46/2, 36/2, 38, 46/1, 52/2, 249/3, 206, 275/1, 105/3, 105/5, 105/7, 205/1, 207, 142/7, 252, 254/6, 205/2, 254/9, 127, 128/1, 128/2, 217/1, 105/4, 105/6, 105/8,105/10, 268/2, 269/3, 260, 142/9, 144, 142/8, 137, 130, 249/4, 141, 37, 134, 257, 129, 213, 199, 74, 80, 10; Przywitowo, gm. Skrwilno: 5, 8/1, 3/1, 16/3, 18/2, 16/2, 14/3, 15, 436, 6/1, 409, 2/1, 407, 412, 19/1, 18/3, 18/4; Kotowy, gm. Skrwilno: 386/4, 387/1, 386/3, 381/2, 384/2, 396/1, 396/2, 395, 388, 389/2; Okalewo, gm. Skrwilno: 877, 878, 876, 873, 875, 882/3, 882/4, 881/1, 879, 880, 871/1, 853/3, 853/4. 853/2, 848/5, 848/6, 853/8, 855, 853/7, 853/5, 853/6, 918/2, 918/3, 907/1, 899/4, 899/5, 923, 924/1, 922/1, 920/3, 921/3, 899/2, 891/5, 891/6, 891/3, 886/3, 886/5, 892/5, 893/1, 892/4, 891/8, 892/2, 811, 823/1, 797/5, 485/1, 680/3, 823/11. 823/12, 823/9, 823/3, 823/7, 399, 838/1, 838/3, 837/7, 837/1, 837/6, 844/1. 844/2, 842, 838/6. 839, 836/2, 825/2, 834/2, 825/1, 823/13, 824, 835/2, 836/1, 835/1, 834/3, 834/4, 928/2, 3142/6, 3142/7, 3142/4, 1133/2, 1143/1, 1116/1, 1114, 1115/3, 3135/3, 3135/6, 1185/4, 1162/1, 1185/2, 797/3, 1185/4, 797/4, 874, 1024/2, 3162, 3167, 840, 860, 3164, 954/1, 954/2, 953/6, 953/3, 953/5, 956/2. 957, 956/1, 955/1, 955/2, 953/1, 950, 951/1, 949/1, 928/3, 948, 952/5, 952/6, 952/3, 951/2, 952/2, 1107, 1108, 1106, 1104/1, 1105, 1112, 1113, 1111, 1109, 1110, 1102/2, 1096/1, 1097, 1024/5, 1017/2, 1024/4, 1101/22, 1102/1, 1100, 1098, 1099; oraz Suchy Grunt, gm. Lubowidz: 6, 7 – inwestor przedłożył uzupełnienia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko:
suplement nr 1 do raportu – analiza hałasu oraz analiza i prognoza ruchu,
suplement nr 2 do raportu – inwentaryzacja zieleni i uwarunkowania środowiskowe,
suplement nr 3 do raportu – uwarunkowania środowiskowe.
Uzupełniony raport wyłożony jest do wglądu w Urzędzie Gminy Rypin w Referacie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ul. Lipnowska 4, 87-500 Rypin, pokój nr 3.
Ponadto treść raportu zamieszczona jest na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.rypin.pl. 
W związku z powyższym informuje się społeczeństwo, że istnieje możliwość zapoznania się z tym dokumentem oraz składania  w  w/w sprawie uwag i wniosków.
 
Uwagi i wnioski można składać w sekretariacie Urzędu Gminy Rypin, ul. Lipnowska 4. w terminie 21 dni od ukazania się niniejszego obwieszczenia.
Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwagi wniosków jest Wójt Gminy Rypin.
W w/w Referacie można uzyskać szczegółowe informacje w przedmiotowej sprawie i zapoznać się z niezbędna dokumentacją.

 
 
 
 
 
Niniejsze obwieszczenie podano do publicznej wiadomości poprzez:
1.Zamieszczenie jego treści w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Rypin na stronie www.bip.rypin.pl, Urzędu Miasta Rypin na stronie www.bip.rypin.eu, Urzędu Gminy Skrwilno na stronie www.bip.skrwilno.lo.pl, Urzędu Gminy Lubowidz na stronie www.bip.uglubowidz.pl
2.Wywieszenie jego treści na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Rypin, Urzędu Miasta Rypin, Urzędu Gminy Skrwilno, Urzędu Gminy Lubowidz oraz we wsiach: Godziszewy, Jasin, Stępowo, Przywitowo, Kotowy, Okalewo oraz Suchy Grunt na okres 21 dni.

Wytworzył: Wójt Gminy Rypin (2 sierpnia 2017)
Opublikował: Łukasz Borkowski (3 sierpnia 2017, 15:17:16)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 61

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij