Strona główna   >  Aktualności

OBWIESZCZENIE

08.08.2017


            Rypin, dnia 08.08.2017 r.
 
RRW.6220.5.2017
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
 
Na podstawie art. 33 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r. poz.353 z późn. zm.).
 
W Ó  J T    G M I N Y   R Y P I N
 
podaje do publicznej wiadomości, że w związku z prowadzonym na wniosek Pana Marka Gutowskiego postępowaniem administracyjnym o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn. „Wydobycie kruszywa naturalnego ze złoża Puszcza Miejska III”, w miejscowości Puszcza Miejska na nieruchomościach oznaczonych w ewidencji  gruntów i budynków numerami ewidencyjnymi 49/3, 49/6, 49/7 i 49/8, skierował do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rypinie wniosek o wydanie opinii w przedmiocie stwierdzenia potrzeby przeprowadzenia dla tegoż przedsięwzięcia oceny oddziaływania na środowisko.
 
W związku z powyższym  informuje się strony postępowania i społeczeństwo, że istnieje możliwość zapoznania się z w/w wnioskiem i dokumentacją w tej sprawie.
W/w dokument wraz z aktami sprawy wyłożony jest do wglądu w Referacie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Gminy Rypin, ul. Lipnowska 4 (pokój Nr 3).
W w/w Referacie można uzyskać szczegółowe informacje w przedmiotowej sprawie i zapoznać się z niezbędną dokumentacją.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Niniejsze obwieszczenie podano do publicznej wiadomości poprzez:
1.Zamieszczenie jego treści w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Rypin,  na stronie www.bip.rypin.pl oraz w publicznie dostępnym wykazie danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.
2.Wywieszenie jego treści na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Rypin, oraz we wsi Puszcza Miejska.
 
Zawiadomienie  uważa się za dokonane  po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Wytworzył: Wójt Gminy Rypin (8 sierpnia 2017)
Opublikował: Łukasz Borkowski (8 sierpnia 2017, 14:19:37)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 58

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij