Strona główna   >  Aktualności

OBWIESZCZENIE

10.10.2017

Rypin, dnia 10.10.2017 r.
 
 
RRiRW.6220.2.2016
 
O G Ł O S Z E N I E
 
Na podstawie  art. 33 ust.1 pkt. 9, art. 36 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku,  poz. 1405 z późn. zm.), art. 91 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.).

W Ó J T   G M I N Y    R Y P I N
zawiadamia  społeczeństwo

o rozprawie administracyjnej otwartej dla społeczeństwa, która zostanie przeprowadzona w związku z toczącym się postępowaniem administracyjnym z wniosku Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, w imieniu którego działa Pan Marcin Dobek, reprezentujący firmę Biuro Opracowywania Programów i Projektów Inżynierii Komunikacyjnej „LISPUS” Marcin Dobek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia na „Rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 563 Rypin-Żuromin-Mława od km 2+475 do km 16+656” przewidzianej do realizacji na nieruchomościach oznaczonych  w ewidencji gruntów i budynków w następujących obrębach ewidencyjnych: miasto Rypin: dz. 894, 891/3, 1344/11, 1362/1, 1345, 1344/4, 1346/2, 1347, 1362/2; Godziszewy, gm. Rypin: 185/4, 185/5, 185/6, 185/7, 185/8, 185/9, 185/10, 185/11, 185/12, 185/13, 185/14, 185/15, 185/16, 185/17, 185/18, 185/19, 185/20, 185/21, 185/22, 185/23, 185/24, 185/25, 185/26, 185/27, 185/28, 185/29, 185/30, 185/31, 155/1, 152/1, 154/3, 154/4, 260/11, 265, 269/1, 260/10, 260/6, 260/7, 144/1, 144/2, 145/1, 137/1, 272/1, 104/3, 133/2, 118/4, 184, 15/3, 281/1, 102/4, 102/3, 102/5, 162/5, 22/3, 162/6, 281/2, 163/1, 260/2, 260/15, 157/6, 157/2, 157/3, 158/3, 205/1, 162/3, 162/4, 22/4, 121/3, 121/2, 125/2, 133/6, 113/10, 113/5, 119, 19/1, 19/2, 21, 15/9, 94, 15/7, 15/8, 20/5, 111, 20/4, 103/2, 113/6, 96, 114, 270/5, 179/1; Jasin, gm. Rypin: 8, 9, 13, 3/6, 1/1, 3/2, 17, 18/2, 19, 16/2, 14, 15/2, 16/1, 25/2, 18/1, 15/1, 24, 23/2, 23/1, 25/1, 12, 22/1, 24/3, 22/2, 4, 21, 11, 5/1, 5/2, 10/1; Stępowo, gm. Rypin: 132, 133, 135/1, 131, 123, 125, 126, 142/7, 142/11, 142/12,140, 136, 138, 139, 65/2, 105/9, 112/1, 54, 52/1, 52/4, 52/5, 119, 120, 121, 118, 114, 115, 116, 275/2, 216, 249/2, 254/2, 215, 142/13, 211, 212, 255/2, 256, 258, 255/1, 254/3, 254/4, 254/5, 35/2, 35/3, 36/1, 47/1, 47/2, 48/1, 46/2, 36/2, 38, 46/1, 52/2, 249/3, 206, 275/1, 105/3, 105/5, 105/7, 205/1, 207, 142/7, 252, 254/6, 205/2, 254/9, 127, 128/1, 128/2, 217/1, 105/4, 105/6, 105/8,105/10, 268/2, 269/3, 260, 142/9, 144, 142/8, 137, 130, 249/4, 141, 37, 134, 257, 129, 213, 199, 74, 80, 10; Przywitowo, gm. Skrwilno: 5, 8/1, 3/1, 16/3, 18/2, 16/2, 14/3, 15, 436, 6/1, 409, 2/1, 407, 412, 19/1, 18/3, 18/4; Kotowy, gm. Skrwilno: 386/4, 387/1, 386/3, 381/2, 384/2, 396/1, 396/2, 395, 388, 389/2; Okalewo, gm. Skrwilno: 877, 878, 876, 873, 875, 882/3, 882/4, 881/1, 879, 880, 871/1, 853/3, 853/4. 853/2, 848/5, 848/6, 853/8, 855, 853/7, 853/5, 853/6, 918/2, 918/3, 907/1, 899/4, 899/5, 923, 924/1, 922/1, 920/3, 921/3, 899/2, 891/5, 891/6, 891/3, 886/3, 886/5, 892/5, 893/1, 892/4, 891/8, 892/2, 811, 823/1, 797/5, 485/1, 680/3, 823/11. 823/12, 823/9, 823/3, 823/7, 399, 838/1, 838/3, 837/7, 837/1, 837/6, 844/1. 844/2, 842, 838/6. 839, 836/2, 825/2, 834/2, 825/1, 823/13, 824, 835/2, 836/1, 835/1, 834/3, 834/4, 928/2, 3142/6, 3142/7, 3142/4, 1133/2, 1143/1, 1116/1, 1114, 1115/3, 3135/3, 3135/6, 1185/4, 1162/1, 1185/2, 797/3, 1185/4, 797/4, 874, 1024/2, 3162, 3167, 840, 860, 3164, 954/1, 954/2, 953/6, 953/3, 953/5, 956/2. 957, 956/1, 955/1, 955/2, 953/1, 950, 951/1, 949/1, 928/3, 948, 952/5, 952/6, 952/3, 951/2, 952/2, 1107, 1108, 1106, 1104/1, 1105, 1112, 1113, 1111, 1109, 1110, 1102/2, 1096/1, 1097, 1024/5, 1017/2, 1024/4, 1101/22, 1102/1, 1100, 1098, 1099; oraz Suchy Grunt, gm. Lubowidz: 6, 7.
 
Rozprawa administracyjna odbędzie się w dniu 26 października 2017 roku o godzinie 10.00  w Urzędzie Gminy Rypin, ul. Lipnowska 4, sala nr 16 (I piętro).
 
 
 
 
 
 
 
Niniejsze obwieszczenie podano do publicznej wiadomości poprzez:
1.Zamieszczenie jego treści w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Rypin na stronie www.bip.rypin.pl, Urzędu Miasta Rypin na stronie www.bip.rypin.eu, Urzędu Gminy Skrwilno na stronie www.bip.skrwilno.lo.pl, Urzędu Gminy Lubowidz na stronie www.bip.uglubowidz.pl
2.Wywieszenie jego treści na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Rypin, Urzędu Miasta Rypin, Urzędu Gminy Skrwilno, Urzędu Gminy Lubowidz oraz we wsiach: Godziszewy, Jasin, Stępowo, Przywitowo, Kotowy, Okalewo oraz Suchy Grunt na okres 14 dni.
 

Wytworzył: Wójt Gminy Rypin (10 października 2017)
Opublikował: Łukasz Borkowski (10 października 2017, 14:24:58)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 143

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij