Strona główna   >  Aktualności

OBWIESZCZENIE

05.12.2017


            Rypin, dnia 05.12.2017 r.
RRW.6220.9.2017
 
  
O B W I E S Z C Z E N I E
   
    Na podstawie art. 33 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r. poz.1405 z późn. zm.).
 
W Ó  J T    G M I N Y   R Y P I N
 
    podaje do publicznej wiadomości, że w związku z prowadzonym na wniosek JBM Sp. z o.o. – Sp. K.  postępowaniem administracyjnym o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn. „Przebudowa istniejącej stacji paliw płynnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, w miejscowości Dylewo na nieruchomości oznaczonej w ewidencji  gruntów i budynków numerem ewidencyjnym 29/2, skierował do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rypinie wniosek o  wydanie opinii w przedmiocie stwierdzenia potrzeby przeprowadzenia dla tegoż przedsięwzięcia oceny oddziaływania na środowisko.
    W związku z powyższym  informuje się strony postępowania i społeczeństwo , że istnieje możliwość zapoznania się z w/w wnioskiem i dokumentacją w tej sprawie.
    W/w dokument wraz z aktami sprawy wyłożony jest do wglądu w Referacie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Gminy Rypin, ul. Lipnowska 4 (pokój Nr 3).
    W w/w Referacie można uzyskać szczegółowe informacje w przedmiotowej sprawie i zapoznać się z niezbędną dokumentacją.
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
Niniejsze obwieszczenie podano do publicznej wiadomości poprzez:
1. Zamieszczenie jego treści w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Rypin,  na stronie www.bip.rypin.pl oraz w publicznie dostępnym wykazie danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.
2. Wywieszenie jego treści na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Rypin oraz we wsi Dylewo.
 
Zawiadomienie  uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Wytworzył: Wójt Gminy Rypin (5 grudnia 2017)
Opublikował: Łukasz Borkowski (5 grudnia 2017, 12:30:40)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 54

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij