Strona główna   >  Aktualności

OBWIESZCZENIE

09.02.2018

 Rypin, dnia 09.02.2018 r.
RRW.6220.10.2017
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
    Na podstawie art. 21 ust.2 pkt. 8, art. 74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2017 roku poz. 1257 ze zm.).
 
W Ó J T    G M I N Y   R Y P I N
 
    podaje do publicznej wiadomości, że w związku z prowadzonym na wniosek Pana Radosława Jabłońskiego, postępowaniem administracyjnym o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn.: „Budowa budynku inwentarskiego przeznaczonego do hodowli trzody chlewnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, na nieruchomości oznaczonej w ewidencji  gruntów i budynków numerem ewidencyjnym 102 położonych w miejscowości Kowalki - gmina Rypin oraz, po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rypinie Postanowieniem nie stwierdzono potrzeby przeprowadzenia dla tegoż przedsięwzięcia oceny oddziaływania na środowisko.
    W związku z powyższym informuje się społeczeństwo, że istnieje możliwość zapoznania się z w/w Postanowieniem oraz z opiniami w/w organów opiniujących.   
   W/w dokumenty wraz z aktami sprawy wyłożone są do wglądu w Referacie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Gminy Rypin, ul. Lipnowska 4 (pokój Nr 3).
   W w/w Referacie można uzyskać szczegółowe informacje w przedmiotowej sprawie i zapoznać się z postanowieniem stwierdzającym brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i z opiniami organów opiniujących oraz z niezbędną dokumentacją.

 
 
 
 
 
 
Niniejsze obwieszczenie podano do publicznej wiadomości poprzez:
1. Zamieszczenie jego treści w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Rypin,  na stronie www.bip.rypin.pl oraz w publicznie dostępnym wykazie danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.
2.Wywieszenie jego treści na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Rypin oraz we wsi Kowalki
Zawiadomienie  uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Wytworzył: Wójt Gminy Rypin (9 lutego 2018)
Opublikował: Łukasz Borkowski (9 lutego 2018, 14:45:30)

Ostatnia zmiana: Łukasz Borkowski (9 lutego 2018, 17:32:00)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 65

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij