Strona główna   >  Aktualności

OBWIESZCZENIE

05.03.2018

                                                                                                                                  Rypin, dnia 05.03.2018 r.
 
RRW.6220.1.2018
 
O B W I E S Z C Z E N I E
W Ó J T A   G M I N Y   R Y P I N
o zakończeniu postępowania administracyjnego
 
 
    Na podstawie art. 33 ustawy z dnia  ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 1405 z późn. zm) w związku z art.10 §1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2017 roku  poz. 1257)
 
zawiadamiam,
 
    że związku z zakończeniem przez tutejszy organ postępowania administracyjnego wszczętego na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Rypinie, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1841C Michałki-Sadłowo”, na nieruchomościach oznaczonych w ewidencji  gruntów i budynków numerami ewidencyjnymi: 267, 307, 128, 134/3, 133/7 położonych w miejscowości Sadłowo, gmina Rypin, mieszkańcy w terminie 7 dni licząc od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia mogą wypowiedzieć się w sprawie zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, zebranych w trakcie prowadzonego postępowania administracyjnego, a przed wydaniem decyzji.
 
    Akta sprawy znajdują się do wglądu w Referacie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Gminy Rypin, ul. Lipnowska 4 pokój nr 3, w godzinach pracy Urzędu (tel. 54-280-97-03).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Niniejsze obwieszczenie podano do publicznej wiadomości poprzez:
1.Zamieszczenie jego treści w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Rypin, na stronie www.bip.rypin.pl oraz w publicznie dostępnym wykazie danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.
2.Wywieszenie jego treści na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Rypin oraz we wsi Sadłowo na okres 14 dni.

Wytworzył: Wójt Gminy Rypin (5 marca 2018)
Opublikował: Łukasz Borkowski (5 marca 2018, 11:42:44)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 214

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij