Strona główna   >  Aktualności

OBWIESZCZENIE

14.05.2018


                                                           Rypin, dnia 14.05.2018 r.
 
RRW.6220.10.2017
 
O B W I E S Z C Z E N I E
W Ó J T A   G M I N Y   R Y P I N
o zakończeniu postępowania administracyjnego
 
 
    Na podstawie art. 33 ustawy z dnia  ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm) w związku z art.10 §1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2017 roku  poz. 1257 z późn. zm.)
 
zawiadamiam,
 
    że związku z zakończeniem przez tutejszy organ postępowania administracyjnego wszczętego na wniosek Pana Radosława Jabłońskiego, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn. „Budowa budynku inwentarskiego przeznaczonego do hodowli trzody chlewnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, na nieruchomości oznaczonej w ewidencji  gruntów i budynków numerem ewidencyjnym 102 położonej w miejscowości Kowalki,, gmina Rypin, mieszkańcy w terminie 7 dni licząc od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia mogą wypowiedzieć się w sprawie zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, zebranych w trakcie prowadzonego postępowania administracyjnego, a przed wydaniem decyzji.
 
    Akta sprawy znajdują się do wglądu w Referacie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Gminy Rypin, ul. Lipnowska 4 pokój nr 3, w godzinach pracy Urzędu (tel. 54-280-97-03).
 
 
 
 
   
  
 
 
 
Niniejsze obwieszczenie podano do publicznej wiadomości poprzez:
1.Zamieszczenie jego treści w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Rypin, na stronie www.bip.rypin.pl oraz w publicznie dostępnym wykazie danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.
2. Wywieszenie jego treści na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Rypin oraz we wsi Kowalki na okres 14 dni.

Wytworzył: Wójt Gminy Rypin (14 maja 2018)
Opublikował: Łukasz Borkowski (14 maja 2018, 13:20:30)

Ostatnia zmiana: Łukasz Borkowski (14 maja 2018, 13:47:25)
Zmieniono: literówka

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 48

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij