Strona główna   >  Aktualności

OBWIESZCZENIE

25.06.2018

Rypin, dnia 25.06.2018 r.
 
RRW.6220.9.2017
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
    Na podstawie art. 38 oraz art. 85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.)
 
   
W Ó J T    G M I N Y   R Y P I N
 
    podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek osoby fizycznej wydano decyzję administracyjną o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Przebudowa istniejącej stacji paliw płynnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem ewidencyjnym 29/2 położonej w miejscowości Dylewo, gm. Rypin.
Decyzja stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz ustala środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia.
Jednocześnie decyzja zawiera ustalenia dotyczące fazy realizacji i eksploatacji oraz warunki konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym.
W związku z powyższym  informuje się strony postępowania i społeczeństwo , że istnieje możliwość zapoznania się z jej treścią oraz dokumentacją sprawy w tym z opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rypinie.
    Z decyzją administracyjną oraz niezbędną dokumentacją sprawy można zapoznać się w Referacie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Gminy Rypin, ul. Lipnowska 4 (pokój Nr 3).
   W w/w Referacie można uzyskać szczegółowe informacje i wyjaśnienia w przedmiotowej sprawie.
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
Niniejsze obwieszczenie podano do publicznej wiadomości poprzez:
1.Zamieszczenie jego treści w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Rypin, na stronie www.bip.rypin.pl oraz w publicznie dostępnym wykazie zawierającym dane o środowisku i jego ochronie.
2.Wywieszenie jego treści na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Rypin oraz we wsi Dylewo na okres 14 dni.
Zawiadomienie  uważa się za dokonane  po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Wytworzył: Wójt Gminy Rypin (25 czerwca 2018)
Opublikował: Łukasz Borkowski (26 czerwca 2018, 15:24:40)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 103

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij