OBWIESZCZENIE - BIP w JST - Gmina Rypin
Strona główna   >  Aktualności

OBWIESZCZENIE

08.08.2018

Rypin, dnia 08.08.2018 r.
 
RRW.6220.8.2017
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
   Na podstawie art. 38 oraz art. 85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.)
 
  W Ó J T    G M I N Y   R Y P I N
 
   podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek Pana Marcina Sadowskiego ”NASZE MAZURY” Justyna Marczak, Marcin Sadowski S.C. z siedzibą w Rypinie wydano decyzję administracyjną o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Powierzchniowa eksploatacja kruszywa ze złoża Sadłowo-Rumunki”, na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem ewidencyjnym 45 położonej w miejscowości Sadłowo Rumunki, gm. Rypin.
   Decyzja określa środowiskowe uwarunkowania w fazie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia oraz warunki konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym.
   W związku z powyższym  informuje się strony postępowania i społeczeństwo, że istnieje możliwość zapoznania się z jej treścią oraz dokumentacją sprawy w tym z opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rypinie.
Z decyzją administracyjną oraz niezbędną dokumentacją sprawy można zapoznać się w Referacie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Gminy Rypin, ul. Lipnowska 4 (pokój Nr 3).
W w/w Referacie można uzyskać szczegółowe informacje i wyjaśnienia w przedmiotowej sprawie.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Niniejsze obwieszczenie podano do publicznej wiadomości poprzez:
1.Zamieszczenie jego treści w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Rypin, na stronie www.bip.rypin.pl oraz w publicznie dostępnym wykazie zawierającym dane o środowisku i jego ochronie.
2. Wywieszenie jego treści na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Rypin oraz we wsi Sadłowo Rumunki na okres 14 dni.
Zawiadomienie  uważa się za dokonane  po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Wytworzył: Mariusz Paprocki (8 sierpnia 2018)
Opublikował: Łukasz Borkowski (8 sierpnia 2018, 12:20:57)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 37

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij