Strona główna   >  Aktualności

OBWIESZCZENIE

10.05.2019

Rypin, dnia 10.05.2019  r.
 
RRW.6733.CP.8.2019
 
 
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Rypin
 
    Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.),

zawiadamiam,

    że w związku z toczącym się postępowaniem administracyjnym na wniosek ENERGA – OPERATOR S.A.  z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Toruniu, reprezentowanej przez SAN-TECH Piotr Szameta, o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. „Budowa linii kablowej SN 15 kV,  budowa stanowiska słupowego z zejściem kablowym SN 15kV, zabudowa rozłącznika napowietrznego SN 15 kV,  budowa słupowej stacji transformatorowej SN/nN 15/0,4 kV, budowa złącza kablowego SN 15 kV, budowa linii kablowych nN 0,4 kV i budowa małogabarytowej stacji transformatorowej SN/nN 15/0,4 kV” przewidzianej do realizacji na nieruchomościach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków numerami ewidencyjnymi: 42, 5, 1, 2 obręb Puszcza Rządowa, 137, 139 obręb Dębiany, 14/3, 3014/2 obręb Zakrocz i 52/7, 52/6, 52/5 obręb Puszcza Miejska, gm. Rypin, przesłano projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego do Starosty Rypińskiego, Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu i Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy celem uzgodnienia.
    W związku z powyższym uprzejmie informuję, że w terminie 14 dni od daty ogłoszenia obwieszczenia można zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy Rypin przy ul. Lipnowskiej 4, pokój nr 3 w godzinach 7:30 – 15:30 lub telefonicznie 54 280 97 03.
 
 
 
 
 
 
 
 
Niniejsze obwieszczenie podano do publicznej wiadomości poprzez:
1. Zamieszczenie jego treści w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Rypin, na stronie www.bip.rypin.pl.
2. Wywieszenie jego treści na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Rypin oraz we wsi Puszcza Rządowa, Dębiany, Zakrocz i Puszcza Miejska na okres 14 dni.

Wytworzył: Mariusz Paprocki (10 maja 2019)
Opublikował: Łukasz Borkowski (14 maja 2019, 14:51:54)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 48

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij