Ogłoszenie Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Rypin19.10.2022

Ogłoszenie Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Rypin

19.10.2022

Podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 27 października 2022 roku o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rypin odbędzie się XXXIX sesja Rady Gminy Rypin.
 
 
Porządek obrad przewiduje:

1. Sprawy organizacyjne:
a) otwarcie obrad XXXIX sesji rady gminy i stwierdzenie quorum,
b) przyjęcie protokołu z obrad XXXVIII sesji rady gminy odbytej w dniu 29 września 2022 roku,
c) przyjęcie porządku obrad XXXIX sesji rady gminy.
 
2. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rypińskiemu na realizację inwestycji drogowej na terenie gminy Rypin.
 
3. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rypin na 2022 rok.
 
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rypin na lata 2022 – 2029.
 
5. Przedstawienie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Rypin w roku szkolnym 2021/2022.
 
6. Przedstawienie informacji o złożonych oświadczeniach o stanie majątkowym radnych i pracowników urzędu.
 
7. Przedstawienie informacji wójta o działaniach podejmowanych
w okresie międzysesyjnym.
 
8. Wolne wnioski, zapytania i informacje.
 
9. Odpowiedzi na wnioski, zapytania.
 
10. Zakończenie obrad XXXIX sesji rady gminy.


        
Wiceprzewodniczący Rady

Marek Paweł Śmiechewicz

metryczka


Wytworzył: Wiceprzewodniczący Rady Marek Paweł Śmiechewicz (19 października 2022)
Opublikował: Agnieszka Liszewska (20 października 2022, 12:40:26)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 142