Uchwała nr III/21/14RADY GMINY RYPINz dnia 30 grudnia 2014w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do składu Zgromadzenia Związku Gmin RypińskichNa podstawie art. 70 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz § 12 ust. 2 statutu Związku Gmin Rypińskich ( Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego z 2001 r. Nr 12, poz. 122) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr III/21/14
RADY GMINY RYPIN
z dnia 30 grudnia 2014


w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do składu Zgromadzenia Związku Gmin Rypińskich

Na podstawie art. 70 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz § 12 ust. 2 statutu Związku Gmin Rypińskich ( Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego z 2001 r. Nr 12, poz. 122) uchwala się, co następuje:


Uchwała Nr III/21/14 wraz z uzasadnieniem (167kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Agnieszka Liszewska (8 stycznia 2015, 13:57:25)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 762