Uchwała nr XIX/127/16RADY GMINY RYPINz dnia 19 grudnia 2016w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie nieruchomości stanowiącej własność Gminy RypinNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, zm. poz. 1579) oraz art. 13 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774, zm. poz. 1777, z 2016 r., poz. 65, poz. 1250, poz. 1271, poz. 1579) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XIX/127/16
RADY GMINY RYPIN
z dnia 19 grudnia 2016


w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rypin

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, zm. poz. 1579) oraz art. 13 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774, zm. poz. 1777, z 2016 r., poz. 65, poz. 1250, poz. 1271, poz. 1579) uchwala się, co następuje:


Plik do pobrania w formacie PDF:
Uchwała Nr XIX/127/16 wraz z uzasadnieniem (185kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Joanna Derkowska (27 grudnia 2016, 13:56:55)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 383