Strona główna   >  Aktualności

OBWIESZCZENIE

10.01.2018


Rypin, dnia 10.01.2018 r.
 
RRW.6220.2.2016
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
    Na podstawie art. 33 ust.1 pkt 5, art. 21 ust.2 pkt 16 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 roku poz. 1405)
 
W Ó  J T    G M I N Y   R Y P I N
 
    podaje do publicznej wiadomości, że w związku z wnioskiem NASZE MAZURY S.C. – w ramach prowadzonej oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na powierzchniowej eksploatacji kruszywa ze złoża Sadłowo-Rumunki przewidzianej do realizacji na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem ewidencyjnym 45 położonej w miejscowości Sadłowo Rumunki, gm. Rypin w dniu 05.01.2018 r. inwestor przedłożył raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
Raport wyłożony jest do wglądu w Urzędzie Gminy Rypin w Referacie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ul. Lipnowska 4, 87-500 Rypin, pokój nr 3.
   Ponadto treść Raportu zamieszczona jest na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.rypin.pl. 
    W związku z powyższym informuje się społeczeństwo, że istnieje możliwość zapoznania się z tym dokumentem oraz składania  w  w/w sprawie uwag i wniosków.
Uwagi i wnioski można składać w sekretariacie Urzędu Gminy Rypin, ul. Lipnowska 4. w terminie 30 dni od ukazania się niniejszego obwieszczenia.
    Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym.
    Organem właściwym do rozpatrzenia uwagi wniosków jest Wójt Gminy Rypin.
W w/w Referacie można uzyskać szczegółowe informacje w przedmiotowej sprawie i zapoznać się z niezbędna dokumentacją.

 
 
 
 
 
Niniejsze obwieszczenie podano do publicznej wiadomości poprzez:
1.Zamieszczenie jego treści w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Rypin na stronie www.bip.rypin.pl.
2.Wywieszenie jego treści na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Rypin oraz we wsi Sadłowo Rumunki okres 30 dni.

Wytworzył: Wójt Gminy Rypin (10 stycznia 2018)
Opublikował: Łukasz Borkowski (10 stycznia 2018, 14:15:45)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 31

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij