Strona główna   >  Aktualności

OBWIESZCZENIE

04.10.2018

            Rypin, dnia 02.10.2018 r.
RRW.6220.5.2018
 
  O B W I E S Z C Z E N I E
 
 
    Na podstawie art. 33 ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r. poz.1405 z późn. zm.).
 
W Ó  J T    G M I N Y   R Y P I N
 
    podaje do publicznej wiadomości, że w związku z prowadzonym na wniosek MAMAUTO Adam Kula, Maciej Kula Spółka Jawna, w imieniu której działa Pan Radosław Trzaska, reprezentujący firmę „AKU-TECH” Radosław Trzaska z siedzibą w Bydgoszczy postępowaniem administracyjnym o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn.: „Budowa stacji demontażu pojazdów” w miejscowości Marianki na nieruchomościach oznaczonych w ewidencji  gruntów i budynków numerami ewidencyjnymi 66/3, 66/4, 68/12 i 263 w związku z wezwaniem Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku Inwestor został wezwany do pisemnego złożenia wyjaśnień i uzupełnień do raportu o oddziaływaniu na środowisko.
   W związku z powyższym  informuje się strony postępowania i społeczeństwo, że istnieje możliwość zapoznania się z w/w wezwaniem i dokumentacją w tej sprawie.  
   W/w dokument wraz z aktami sprawy wyłożony jest do wglądu w Referacie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Gminy Rypin, ul. Lipnowska 4 (pokój Nr 3).
   W w/w Referacie można uzyskać szczegółowe informacje w przedmiotowej sprawie i zapoznać się z niezbędną dokumentacją.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Niniejsze obwieszczenie podano do publicznej wiadomości poprzez:
1. Zamieszczenie jego treści w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Rypin,  na stronie www.bip.rypin.pl oraz w publicznie dostępnym wykazie danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.
2. Wywieszenie jego treści na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Rypin, oraz we wsi Marianki.
 
Zawiadomienie uważa się za dokonane  po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Wytworzył: Mariusz Paprocki (4 października 2018)
Opublikował: Łukasz Borkowski (4 października 2018, 14:48:11)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 189

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij