zamówienie na:

Budowę szkolnego placu zabaw w miejscowości Stępowo

zamawiający: Gmina Rypin
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy: DP.2710.8.2012
wartość: poniżej kwot określonych w przep. wyd. na podst. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 13 kwietnia 2012  10:00
przyczyna unieważnienia: Postępowanie unieważniono na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych 
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania pobierz (706kB) pdf
Wyjaśnienie treści SIWZ pobierz (82kB) pdf
Wyjaśnienie treści SIWZ pobierz (80kB) pdf

Wyjaśnienie treści SIWZ pobierz (81kB) pdf

Ogłoszenie o zamówieniu pobierz (6067kB) pdf
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz (424kB) pdf

Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy pobierz (47kB) word
Załączniki nr 2 - wzór umowy pobierz (265kB) pdf
Załącznik nr 3 - oświadczenie o udzieleniu gwarancji pobierz (34kB) word
Załącznik nr 4 - Oświadczenie wykonawcy-art. 22 pobierz (37kB) word
Załącznik nr 5 - Wykaz wykonanych obiektów pobierz (47kB) word
Załącznik nr 6 - Wykaz narzędzi pobierz (44kB) word
Załącznik nr 7 - Wykaz osób pobierz (45kB) word
Załącznik nr 8 - Oświadczenie o wymaganych uprawnieniach pobierz (38kB) word
Załącznik nr 9 - Oświadczenie wykonawcy-art. 24 pobierz (36kB) word
Załącznik nr 10 - Informacja dot. podwykonawców pobierz (36kB) word
Załącznik nr 11 - dokumentacja techniczna pobierz (7306kB) zip

metryczka


Opublikował: Mariusz Paprocki (29 marca 2012, 12:55:46)

Ostatnia zmiana: Mariusz Paprocki (23 kwietnia 2012, 11:17:37)
Zmieniono: dodano zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1527