zamówienie na:

Instalacja ogniw fotowoltaicznych na budynkach szkół i innych obiektach będących własnością Gminy Rypin

zamawiający: Gmina Rypin
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RRW.271.3.2021
wartość: powyżej progów unijnych
termin składania ofert: 7 czerwca 2021  10:00
przyczyna unieważnienia: Zawiadomienie poniżej 
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania pobierz (326kB) pdf

Zawiadomienie o odrzuceniu ofert pobierz (355kB) pdf
Sprostowanie zawiadomienia o odrzuceniu ofert pobierz (355kB) pdf

Wniosek o przedłużenie terminu związania ofertą pobierz (326kB) pdf
Załącznik do wniosku pobierz (20kB) word

Informacja z otwarcia ofert pobierz (394kB) pdf

Informacja o kwocie pobierz (307kB) pdf

Identyfikator postępowania na miniportalu: f10cf19b-980b-4366-b57b-c954ecce2187
Nr ogłoszenia TED: 2021/S 087-224424

Wyjaśnienia treści SWZ nr 4 pobierz (403kB) pdf

Wyjaśnienia treści SWZ nr 3 pobierz (423kB) pdf

Wyjaśnienia treści SWZ nr 2 pobierz (458kB) pdf

Wyjaśnienia treści SWZ nr 1 pobierz (263kB) pdf

Ogłoszenie o zamówieniu pobierz (120kB) pdf
SWZ pobierz (659kB) pdf
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy pobierz (128kB) word
Załącznik nr 2 - JEDZ pobierz (172kB) word
Załącznik nr 2 - JEDZ pobierz (548kB) pdf
Załącznik nr 3 - Zobowiązanie innego podmiotu o udost. niezbędnych zasobów Wykonawcy pobierz (69kB) word
Załącznik nr 4 - Ośw. dot. gr. kap. pobierz (39kB) word
Załącznik nr 5 - Wykaz dostaw pobierz (72kB) word
Załącznik nr 6 - Ośw. wykonawcy o aktualności inf. zawartych w ośw., o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp pobierz (68kB) word
Załącznik nr 7 - Projekt umowy pobierz (315kB) pdf
Załącznik nr 8 - Dokumentacja techniczna cz. 1 pobierz (17339kB) zip
Załącznik nr 8 - Dokumentacja techniczna cz. 2 pobierz (26666kB) zip

metryczka


Opublikował: Katarzyna Jarzębowska (5 maja 2021, 13:56:47)

Ostatnia zmiana: Katarzyna Jarzębowska (23 lipca 2021, 14:46:21)
Zmieniono: Dodano sprostowanie zawiadomienia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 669