Aktualności

Aktualności o pozycjach 1 - 20 (z 328) starsze aktualności »OBWIESZCZENIE

28.05.2020

o stwierdzeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddiaływań na środowiskoOBWIESZCZENIE

28.05.2020

o przesłaniu projektu decyzji do uzgodnieńOgłoszenie Przewodniczącej Rady Gminy Rypin

25.05.2020

o terminie i porządku obrad XVI sesji Rady Gminy RypinOBWIESZCZENIE

21.05.2020

o zawieszeniu postępowaniaOBWIESZCZENIE

21.05.2020

o zakończeniu postępowania administracyjnegoOBWIESZCZENIE

18.05.2020

o wszczęciu postępowania administracyjnegoOBWIESZCZENIE

11.05.2020

o wydaniu decyzjiOgłoszenie o naborze wniosków o przyznanie dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych

24.04.2020

o naborze wniosków o przyznanie dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnychOBWIESZCZENIE

23.03.2020

o przesłaniu wniosku o wydanie opiniiOBWIESZCZENIE

23.03.2020

o wszczęciu postępowaniaOgłoszenie

28.02.2020

zrządzenie odstrzału sanitarnego dzikówRozstrzygnięcie otwartgo konkursu ofert dla klubów sportowych

26.02.2020

na realizację w 2020 roku zadań z zakresu rozwoju sportu w Gminie RypinOgłoszenie

11.02.2020

Ogłoszenie o naborzeOgłoszenie Wójta Gminy Rypin

29.01.2020

o naborze kandydatów do komisji konkursowejOgłoszenie Przewodniczącej Rady Gminy Rypin

27.01.2020

o terminie i porządku obrad XV sesji Rady Gminy RypinOGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH

21.01.2020

na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy Rypin w 2020 rokuOBWIESZCZENIE

21.01.2020

o stwierdzeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddiaływań na środowiskoOgłoszenie Wójta Gminy Rypin

07.01.2020

o statystycznej liczbie dzieci w 2020r.Ogłoszenie Wójta Gminy Rypin

07.01.2020

o podstawowej kwocie dotacji dla oddziałów przedszkolnych w 2020r.Informacja o wynikach konsultacji społecznych

31.12.2019

dotyczących aktualizacji Programu Rewiztalizacji Gminy Rypin na lata 2016 - 2023Aktualności o pozycjach 1 - 20 (z 328) starsze aktualności »