Aktualności

Aktualności o pozycjach 1 - 20 (z 552) starsze aktualności »Ogłoszenie Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Rypin

07.12.2022

o terminie i porządku obrad XLII sesji Rady Gminy RypinObwieszczenie Wójta Gminy Rypin

06.12.2022

o uzupełnieniu raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowiskoObwieszczenie - kontrole szamb i przydomowych oczyszczalni ścieków

06.12.2022

Kontrola zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ściekówObwieszczenie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego

05.12.2022

o wydaniu pozwolenia na budowę na rzecz inwestora: PERN Spółka AkcyjnaObwieszczenie Wójta Gminy Rypin

29.11.2022

o zgromadzeniu materiału dowodowegoObwieszczenie Wójta Gminy Rypin

28.11.2022

o zgromadzeniu materiału dowodowegoOgłoszenie Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Rypin

18.11.2022

o terminie i porządku obrad XLI sesji Rady Gminy RypinObwieszczenie Wójta Gminy Rypin

17.11.2022

podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek Gminy Rypin wydano decyzję administracyjną o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegoObwieszczenie Wójta Gminy Rypin

14.11.2022

Budowa linii kablowej nN 0,4kVObwieszczenie Wójta Gminy Rypin

14.11.2022

o wydaniu postanowienie w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegoObwieszczenie Starosty Rypińskiego

14.11.2022

ObwieszczenieObwieszczenie Wójta Gminy Rypin

09.11.2022

podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek Gminy Rypin wydano decyzję administracyjną o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegoKOMUNIKAT WÓJTA GMINY RYPIN w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Rocznego programu współpracy gminy Rypin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2023 roku

07.11.2022

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Rocznego programu współpracy gminy Rypin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2022 rokuOgłoszenie Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Rypin

03.11.2022

o terminie i porządku obrad XL sesji Rady Gminy RypinObwieszczenie Wójta Gminy Rypin

31.10.2022

o zgromadzeniu materiału dowodowego w postępowaniu administracyjnym dotyczącym wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegoObwieszczenie Wójta Gminy Rypin

27.10.2022

podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek Gminy Rypin wydano decyzję administracyjną o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegoObwieszczenie Burmistrza Miasta Rypin

27.10.2022

o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegoObwieszczenie Wójta Gminy Rypin

25.10.2022

o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegoOgłoszenie Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Rypin

19.10.2022

o terminie i porządku obrad XXXIX sesji Rady Gminy RypinObwieszczenie Starosty Rypińskiego

14.10.2022

o wszczęciu postępowania administracyjnegoAktualności o pozycjach 1 - 20 (z 552) starsze aktualności »