Aktualności

Aktualności o pozycjach 1 - 20 (z 344) starsze aktualności »OBWIESZCZENIE

04.08.2020

o przesłanie wniosku o wydanie opiniiOBWIESZCZENIE

04.08.2020

o wszczęciu postępowania administracyjnegoOBWIESZCZENIE

03.08.2020

o przesłanie wniosku o wydanie opiniiOBWIESZCZENIE

03.08.2020

o wszczęciu postępowania administracyjnegoObwieszczenieo zakończeniu postępowania administracyjnego

31.07.2020

obwieszczenieo zakończeniu postępowania administracyjnegoObwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rypin

30.07.2020

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy RypinObwieszczenie

27.07.2020

o wszczęciu postępowania administracyjnegoOgłoszenie o szacowaniu szkód spowodowanych przez grad

27.07.2020

Ogłoszenie o szacowaniu szkód spowodowanych przez gradObwieszczenie

24.07.2020

ObwieszczenieObwieszczenie

24.07.2020

obwieszczenieObwieszczenie Wójta Gminy Chrostkowo

23.07.2020

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachObwieszczenieo zakończeniu postępowania administracyjnego

21.07.2020

obwieszczenieo zakończeniu postępowania administracyjnegoOgłoszenie Przewodniczącej Rady Gminy Rypin

16.07.2020

o terminie i porządku obrad XVIII sesji Rady Gminy RypinOBWIESZCZENIE

09.07.2020

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rypin wraz z prognozą oddziaływania na środowiskoOBWIESZCZENIE

09.07.2020

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rypin wraz z prognozą oddziaływania na środowiskoObwieszczenie o wszczęciu postępowania w spr. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

03.07.2020

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w spr. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegoOBWIESZCZENIE

23.06.2020

o zakończeniu postępowania administracyjnegoInformacja

22.06.2020

o organizowanym zgromadzeniuOgłoszenie

19.06.2020

o terminie i porządku obrad XVII sesji Rady Gminy RypinRozporządzenie Nr 8/2020 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w sprawie odstrzału sanitarnego dzików

18.06.2020

Rozporządzenie Nr 8/2020 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w sprawie odstrzału sanitarnego dzikówAktualności o pozycjach 1 - 20 (z 344) starsze aktualności »