Karty informacyjne SIOS

Ustawa z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) zobowiązuje organ administracji do prowadzenia publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie. Zgodnie z art. 23 ustawy wykaz prowadzi się w formie elektronicznych kart informacyjnych, które są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej. Z dniem 16 listopada 2010 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 września 2010 r. w sprawie wzoru oraz zawartości i układu publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, które wprowadziło jednakowy wzór karty informacyjnej dla wszystkich rodzajów dokumentów zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Karty informacyjne SIOS o pozycjach 1 - 10 (z 330) starsze karty »
numer wpisu:

2022/A/8

data: 20 czerwca 2022
zakres przedmiotowy: Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji „Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 203/3, 204/2 i 205/2 w obrębie Puszcza Rządowa, Gmina Rypin”
dane
wnioskodawcy:
PCWO ENERGY PROJEKT Sp. z o.o.
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Rypin

numer wpisu:

2022/A/6

data: 30 maja 2022
zakres przedmiotowy: „Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 68/13 i 69/2 w obrębie Marianki, Gmina Rypin”
dane
wnioskodawcy:
PCWO ENERGY PROJEKT Sp. z o.o.
miejsce przechowywania: Referat Rolnictwa i Rozwoju Wsi

numer wpisu:

2022/A/5

data: 2 maja 2022
zakres przedmiotowy: Budowa do 2 farm fotowoltaicznych o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną
dane
wnioskodawcy:
Copernic Black Sp. z o.o.
miejsce przechowywania: Referat Rolnictwa i Rozwoju Wsi

numer wpisu:

2022/A/4

data: 2 maja 2022
zakres przedmiotowy: Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pod nazwą „Budowa farmy fotowoltaicznej Dylewo o mocy do 4 MW i powierzchni do 5,5 ha” przewidzianej do realizacji na działce o nr ewid. 28/2 w miejscowości Dylewo - gm. Rypin.
dane
wnioskodawcy:
SOLAR INVEST
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Rypin

numer wpisu:

2022/A/3

data: 2 maja 2022
zakres przedmiotowy: Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną
dane
wnioskodawcy:
OZE FARMS Sp. z o.o.
miejsce przechowywania: Referat Rolnictwa i Rozwoju Wsi

numer wpisu:

2022/A/2

data: 29 marca 2022
zakres przedmiotowy: Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
dane
wnioskodawcy:
ANEMON Anna Łoś
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Rypin

numer wpisu:

2022/E/18

data: 28 lutego 2022
zakres przedmiotowy: Raport oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia
zamawiający: CEDROB S.A.
wykonawca: CEDROB S.A.
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Rypin

numer wpisu:

2022/A/1

data: 28 stycznia 2022
zakres przedmiotowy: Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 9 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 2/2 w obrębie Puszcza Miejska, gmina Rypin”
dane
wnioskodawcy:
KFE FARMS Sp. z o.o.
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Rypin

numer wpisu:

2021/B/12

data: 20 stycznia 2022
zakres przedmiotowy: Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi gminnej 120352C Iwany-Rypałki”
nazwa
podmiotu:
Gmina Rypin
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Rypin

numer wpisu:

2021/B/15

data: 19 stycznia 2022
zakres przedmiotowy: Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 120313C Rypin-Linne”
nazwa
podmiotu:
Gmina Rypin
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Rypin

Karty informacyjne SIOS o pozycjach 1 - 10 (z 330) starsze karty »