Przetargi aktualne


Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)zamówienie na:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Rypin od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

zamawiający: Gmina Rypin
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RRW.271.7.2020
wartość: powyżej kwot określonych w przep. wyd. na podst. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 10 listopada 2020  10:00

Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)