Raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

Raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

Raport o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 534 Grudziądz– Wąbrzeźno – Golub-Dobrzyń – Rypin od km 76+705 do km 81+719”.

Treść raportu cz. 1 UWAGA! Najpierw należy pobrać na dysk komputera wszystkie 3 części załącznika, a następnie wypakować część pierwszą programem 7ZIP. Program do pobrania na stronie producenta. [...]

Raport o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na powierzchniowej eksploatacji kruszywa ze złoża Sadłowo-Rumunki

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji pn. "Powierzchniowa eksploatacja kruszywa ze złoża Sadłowo-Rumunki" przewidziana do realizacji na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem [...]

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, polegającego na powierzchniowej eksploatacji kopaliny – kruszywa naturalnego ze złoża Nowe Sadłowo I

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, polegającego na powierzchniowej eksploatacji kopaliny – kruszywa naturalnego ze złoża Nowe Sadłowo I [...]

Raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Budowa hotelu z zespołem konferencyjnym i spa wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i towarzyszącą.”

Raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Budowa hotelu z zespołem konferencyjnym i spa wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i towarzyszącą.” w  miejscowości Starorypin [...]

Raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji pn. „budowa stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji”

Raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji pn. „budowa stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji” w  miejscowości Rusinowo  gmina Rypin na nieruchomości oznaczonej w ewidencji  gruntów i [...]

Raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji pn.: "Budowa dwóch elektrowni wiatrowych po 500kW każda wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”

Raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji pn.: "Budowa dwóch elektrowni wiatrowych po 500kW każda wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” na nieruchomości położonej w miejscowości Puszcza Miejska, [...]

Raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji pn "Budowa hali produkcyjnej  z zapleczem socjalno-bytowym" realizowanej na działce 443/38 w miejscowości Rusinowo 35, 87-500 Rypin, gmina: Rypin, powiat: rypiński [...]

Raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji pn.: "Budowa dwóch elektrowni wiatrowych po 500kW każda wraz z niezbędną infrastrukturą przyłączeniową oraz trafostacją”

Raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji pn.: "Budowa dwóch elektrowni wiatrowych po 500kW każda wraz z niezbędną infrastrukturą przyłączeniową oraz trafostacją” na nieruchomości położonej w miejscowości [...]

Raport oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji realizowanej w miejscowości Marianki

Raport oddziaływania planowanego przedsięwzięcia pn. zmiana sposobu użytkowania hali magazynowej z przeznaczeniem do montażu automatycznej linii do obróbki galwaniczej: linia cynkowa - zawieszkowa, linia do nakładania powłok nikiel - chrom [...]

Budowa Biogazowni Rolniczej w miejscowości Starorypin Prywatny

Pozostałe załączniki do raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko ze względu na duży format są do wglądu w wersji papierowej w Urzędzie Gminy Rypin, ul. Lipnowska 4, pokój Nr 3. [...]

Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsiewziecia polegajacego na budowie jednej wolnostojacej elektrowni wiatrowej na działkach 28, 27, 26, 101 i 103/14 położonych w miejscowosci Rypałki Prywatne,

Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie jednejwolnostojacej elektrowni wiatrowej o mocy 2 MW wraz z elementami towarzyszącymi nadziałkach 28, 27, 26, 101 i 103/14 położnych w miejscowości Rypałki [...]

metryczka