Aktualności

« nowsze aktualności Aktualności o pozycjach 21 - 40 (z 335) starsze aktualności »Ogłoszenie Wójta Gminy Rypin

29.01.2020

o naborze kandydatów do komisji konkursowejOgłoszenie Przewodniczącej Rady Gminy Rypin

27.01.2020

o terminie i porządku obrad XV sesji Rady Gminy RypinOGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH

21.01.2020

na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy Rypin w 2020 rokuOBWIESZCZENIE

21.01.2020

o stwierdzeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddiaływań na środowiskoOgłoszenie Wójta Gminy Rypin

07.01.2020

o statystycznej liczbie dzieci w 2020r.Ogłoszenie Wójta Gminy Rypin

07.01.2020

o podstawowej kwocie dotacji dla oddziałów przedszkolnych w 2020r.Informacja o wynikach konsultacji społecznych

31.12.2019

dotyczących aktualizacji Programu Rewiztalizacji Gminy Rypin na lata 2016 - 2023Ogłoszenie Przewodniczącej Rady Gminy Rypin

16.12.2019

o terminie i porządku obrad XIV sesji Rady Gminy RypinOgłoszenie Przewodniczącej Rady Gminy Rypin

06.12.2019

o terminie i porządku obrad XIII sesji Rady Gminy RypinKonsultacje społeczne dotyczące aktualizacji Programu Rewitalizacji Gminy Rypin na lata 2016 – 2023

03.12.2019

prowadzone będą w okresie od 11 grudnia 2019 r. do 18 grudnia 2019 r.Informacja o wynikach konsultacji społecznych

13.11.2019

dotyczących projektu Rocznego programu współpracy gminy Rypin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi dziłalaność pożytku publicznego oraz wolontariatem w 2020 rokuOgłoszenie Przewodniczącej Rady Gminy Rypin

12.11.2019

o terminie i porządku obrad XII sesji Rady Gminy RypinOgłoszenie Wójta Gminy Rypin

29.10.2019

o zaktualizowanej podstawowej kwocie dotacji dla oddziałów przedszkolnych w 2019 r.Ogłoszenie Wójta Gminy Rypin

29.10.2019

o statystycznej liczbie dzieci w 2019 r.Komunikat Wójta Gminy Rypin

22.10.2019

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Rocznego programu współpracy gminy Rypin z organizacjami pozarządowymiOgłoszenie Przewodniczącej Rady Gminy Rypin

09.10.2019

o terminie i porządku obrad XI sesji Rady Gminy RypinOgłoszenie Przewodniczącej Rady Gminy Rypin

11.09.2019

o terminie i porządku obrad X sesji Rady Gminy RypinOgłoszenie Wójta Gminy Rypin

14.08.2019

o przetargu ustnym ograniczonym na dzierżawę na okres 3 lat nieruchomości rolnych stanowiących własność Gminy RypinInformacja - podatek akcyzowy

09.08.2019

zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej« nowsze aktualności Aktualności o pozycjach 21 - 40 (z 335) starsze aktualności »