Aktualności

« nowsze aktualności Aktualności o pozycjach 21 - 40 (z 522) starsze aktualności »



Obwieszczenie Wójta Gminy Rypin

08.07.2022

o wydaniu postanowienie w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego



Obwieszczenie Wójta Gminy Rypin

05.07.2022

o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego



Obwieszczenie Wójta Gminy Rypin

22.06.2022

o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego



Obwieszczenie Wójta Gminy Rypin

22.06.2022

o zgromadzeniu materiału dowodowego w postępowaniu administracyjnym dotyczącym wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego



Ogłoszenie Przewodniczącej Rady Gminy Rypin

21.06.2022

o terminie i porządku obrad XXXVI uroczystej sesji Rady Gminy Rypin



Obwieszczenie Wójta Gminy Rypin

20.06.2022

o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego



Obwieszczenie Wójta Gminy Rypin

20.06.2022

o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego



Obwieszczenie Wójta Gminy Rypin

20.06.2022

podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek Gminy Rypin wydano decyzję administracyjną o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego



Obwieszczenie Wójta Gminy Rypin

15.06.2022

podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek 'ENERGA-OPERATOR S.A.” Oddział Toruń reprezentowanej przez Pana Mateusza Gałkowskiego wydano decyzję administracyjną o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego



Obwieszczenie Wójta Gminy Rypin

13.06.2022

o wydaniu postanowienie w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego



Obwieszczenie Starosty Rypińskiego

09.06.2022

Rozbudowa drogi gminnej Puszcza Rządowa - Szczerby



Ogłoszenie Przewodniczącej Rady Gminy Rypin

31.05.2022

o terminie i porządku obrad XXXV sesji Rady Gminy Rypin



Obwieszczenie Wójta Gminy Rypin

30.05.2022

Budowa linii kablowej nn 0,4kV z szafkami pomiarowymi



Obwieszczenie Wójta Gminy Rypin

27.05.2022

o zgromadzeniu materiału dowodowego w postępowaniu administracyjnym dotyczącym wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego



Obwieszczenie Starosty Rypińskiego

27.05.2022

Rozbudowa drogi gminnej Rusinowo - Rusinowo



Obwieszczenie Starosty Rypińskiego

27.05.2022

Budowa drogi gminnej w miejscowości Stępowo



Obwieszczenie Wójta Gminy Rypin

25.05.2022

o zgromadzeniu materiału dowodowego w postępowaniu administracyjnym dotyczącym wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego



Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku

25.05.2022

'Budowa rurociągu ropu naftowej Gdańsk-Płock wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi



Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku

25.05.2022

o wydaniu decyzji udzielającej pozwolenia wodnoprawnego PERN S.A.



Obwieszczenie Wójta Gminy Rypin

13.05.2022

„Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości na trasie Stępowo - Sadłowo”



« nowsze aktualności Aktualności o pozycjach 21 - 40 (z 522) starsze aktualności »