Strona główna   >  Aktualności

OBWIESZCZENIE

27.10.2017


                                                                                          Rypin, dnia 27.10.2017 r.
 
RiRW.6220.2.2016
 
O B W I E S Z C Z E N I E
W Ó J T A   G M I N Y   R Y P I N
o zakończeniu postępowania administracyjnego
 
    Na podstawie art. 33 ustawy z dnia ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) w związku z art.10 §1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2017 roku  poz. 1257)
 
zawiadamiam,
 
   że związku z zakończeniem przez tutejszy organ postępowania administracyjnego wszczętego na wniosek Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, w imieniu którego działa Pan Marcin Dobek, reprezentujący firmę Biuro Opracowywania Programów i Projektów Inżynierii Komunikacyjnej „LISPUS” Marcin Dobek, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn. „Rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 563 Rypin-Żuromin-Mława od km 2+475 do km 16+656” przewidzianej do realizacji na nieruchomościach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków w następujących obrębach ewidencyjnych: miasto Rypin: dz. 894, 891/3, 1344/11, 1362/1, 1345, 1344/4, 1346/2, 1347, 1362/2; Godziszewy, gm. Rypin: 185/4, 185/5, 185/6, 185/7, 185/8, 185/9, 185/10, 185/11, 185/12, 185/13, 185/14, 185/15, 185/16, 185/17, 185/18, 185/19, 185/20, 185/21, 185/22, 185/23, 185/24, 185/25, 185/26, 185/27, 185/28, 185/29, 185/30, 185/31, 155/1, 152/1, 154/3, 154/4, 260/11, 265, 269/1, 260/10, 260/6, 260/7, 144/1, 144/2, 145/1, 137/1, 272/1, 104/3, 133/2, 118/4, 184, 15/3, 281/1, 102/4, 102/3, 102/5, 162/5, 22/3, 162/6, 281/2, 163/1, 260/2, 260/15, 157/6, 157/2, 157/3, 158/3, 205/1, 162/3, 162/4, 22/4, 121/3, 121/2, 125/2, 133/6, 113/10, 113/5, 119, 19/1, 19/2, 21, 15/9, 94, 15/7, 15/8, 20/5, 111, 20/4, 103/2, 113/6, 96, 114, 270/5, 179/1; Jasin, gm. Rypin: 8, 9, 13, 3/6, 1/1, 3/2, 17, 18/2, 19, 16/2, 14, 15/2, 16/1, 25/2, 18/1, 15/1, 24, 23/2, 23/1, 25/1, 12, 22/1, 24/3, 22/2, 4, 21, 11, 5/1, 5/2, 10/1; Stępowo, gm. Rypin: 132, 133, 135/1, 131, 123, 125, 126, 142/7, 142/11, 142/12,140, 136, 138, 139, 65/2, 105/9, 112/1, 54, 52/1, 52/4, 52/5, 119, 120, 121, 118, 114, 115, 116, 275/2, 216, 249/2, 254/2, 215, 142/13, 211, 212, 255/2, 256, 258, 255/1, 254/3, 254/4, 254/5, 35/2, 35/3, 36/1, 47/1, 47/2, 48/1, 46/2, 36/2, 38, 46/1, 52/2, 249/3, 206, 275/1, 105/3, 105/5, 105/7, 205/1, 207, 142/7, 252, 254/6, 205/2, 254/9, 127, 128/1, 128/2, 217/1, 105/4, 105/6, 105/8,105/10, 268/2, 269/3, 260, 142/9, 144, 142/8, 137, 130, 249/4, 141, 37, 134, 257, 129, 213, 199, 74, 80, 10; Przywitowo, gm. Skrwilno: 5, 8/1, 3/1, 16/3, 18/2, 16/2, 14/3, 15, 436, 6/1, 409, 2/1, 407, 412, 19/1, 18/3, 18/4; Kotowy, gm. Skrwilno: 386/4, 387/1, 386/3, 381/2, 384/2, 396/1, 396/2, 395, 388, 389/2; Okalewo, gm. Skrwilno: 877, 878, 876, 873, 875, 882/3, 882/4, 881/1, 879, 880, 871/1, 853/3, 853/4. 853/2, 848/5, 848/6, 853/8, 855, 853/7, 853/5, 853/6, 918/2, 918/3, 907/1, 899/4, 899/5, 923, 924/1, 922/1, 920/3, 921/3, 899/2, 891/5, 891/6, 891/3, 886/3, 886/5, 892/5, 893/1, 892/4, 891/8, 892/2, 811, 823/1, 797/5, 485/1, 680/3, 823/11. 823/12, 823/9, 823/3, 823/7, 399, 838/1, 838/3, 837/7, 837/1, 837/6, 844/1. 844/2, 842, 838/6. 839, 836/2, 825/2, 834/2, 825/1, 823/13, 824, 835/2, 836/1, 835/1, 834/3, 834/4, 928/2, 3142/6, 3142/7, 3142/4, 1133/2, 1143/1, 1116/1, 1114, 1115/3, 3135/3, 3135/6, 1185/4, 1162/1, 1185/2, 797/3, 1185/4, 797/4, 874, 1024/2, 3162, 3167, 840, 860, 3164, 954/1, 954/2, 953/6, 953/3, 953/5, 956/2. 957, 956/1, 955/1, 955/2, 953/1, 950, 951/1, 949/1, 928/3, 948, 952/5, 952/6, 952/3, 951/2, 952/2, 1107, 1108, 1106, 1104/1, 1105, 1112, 1113, 1111, 1109, 1110, 1102/2, 1096/1, 1097, 1024/5, 1017/2, 1024/4, 1101/22, 1102/1, 1100, 1098, 1099 oraz Suchy Grunt, gm. Lubowidz: 6, 7, mieszkańcy w terminie 7 dni licząc od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia mogą wypowiedzieć się w sprawie zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, zebranych w trakcie prowadzonego postępowania administracyjnego, a przed wydaniem decyzji.
 
   Akta sprawy znajdują się do wglądu w Referacie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Gminy Rypin, ul. Lipnowska 4 pokój nr 3, w godzinach pracy Urzędu (tel. 54-280-97-03).
 
 Niniejsze obwieszczenie podano do publicznej wiadomości poprzez:
1.Zamieszczenie jego treści w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Rypin,  na stronie www.bip.rypin.pl, oraz w publicznie dostępnym wykazie zawierającym dane o środowisku i jego ochronie.
2.Wywieszenie jego treści na na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Rypin, Urzędu Gminy Skrwilno, Urzędu Gminy Lubowidz, Urzędu Miasta Rypin oraz we wsi Godziszewy, Jasin, Stępowo, Przywitowo, Kotowy, Okalewo oraz Suchy Grunt w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Rypin na stronie www.bip.rypin.pl, Urzędu Miasta Rypin na stronie www.bip.rypin.eu, Urzędu Gminy Skrwilno na stronie www.bip.skrwilno.lo.pl, Urzędu Gminy Lubowidz na stronie www.bip.uglubowidz.pl na okres 14 dni.
 

Wytworzył: Wójt Gminy Rypin (27 października 2017)
Opublikował: Łukasz Borkowski (27 października 2017, 11:23:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 175

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij