Ogłoszenie Przewodniczącej Rady Gminy Rypin11.06.2019

Ogłoszenie Przewodniczącej Rady Gminy Rypin

11.06.2019

Podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 17 czerwca 2019 roku o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rypin odbędzie się VIII sesja Rady Gminy Rypin.

 
Porządek obrad przewiduje:
1. Sprawy organizacyjne:
a) otwarcie obrad VIII sesji rady gminy i stwierdzenie quorum,
b) przyjęcie protokołu z obrad VII sesji rady gminy odbytej w dniu 29 maja 2019 r.,
c) przyjęcie porządku obrad VIII sesji rady gminy.
 
2. Występy artystyczne uczniów szkół z terenu gminy Rypin.
 
3. Wręczenie nagród wójta dla najlepszych uczniów, sportowców, laureatów i finalistów konkursów, z poszczególnych szkół gminy Rypin oraz listów gratulacyjnych dla rodziców.
 
4. Wręczenie listów gratulacyjnych dla nauczycieli, którzy przygotowali uczniów do konkursów.
 
5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rypin na 2019 rok.
 
6. Przedstawienie informacji wójta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 
7. Wolne wnioski, zapytania i informacje.
 
8. Odpowiedzi na wnioski, zapytania.
 
9. Zakończenie obrad VIII sesji rady gminy.


Przewodnicząca Rady

Wiesława Sokołowska

metryczka


Wytworzył: Przewodnicząca Rady Gminy Rypin (11 czerwca 2019)
Opublikował: Agnieszka Liszewska (11 czerwca 2019, 11:16:10)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 152