Ogłoszenie Przewodniczącej Rady Gminy Rypin11.09.2019

Ogłoszenie Przewodniczącej Rady Gminy Rypin

11.09.2019

Podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 19 września 2019 roku o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rypin odbędzie się X sesja Rady Gminy Rypin.
 
Porządek obrad przewiduje:
1. Sprawy organizacyjne:
a) otwarcie obrad X sesji rady gminy i stwierdzenie quorum,
b) przyjęcie protokołu z obrad IX sesji rady gminy odbytej w dniu 26 czerwca 2019 r.,
c) przyjęcie porządku obrad X sesji rady gminy.
 
2. Przedstawienie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Rypin za I półrocze 2019 roku oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rypin za I półrocze 2019 roku.

3. Przedstawienie uchwały Składu Orzekającego Nr 8 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Rypin informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za pierwsze półrocze 2019 roku.

4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rypin na 2019 rok.
 
5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie  uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rypin na lata 2019 – 2025.

6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu wydającego opinię o kandydacie na ławnika.
 
7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.
 
8. Przedstawienie informacji wójta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 
9. Wolne wnioski, zapytania i informacje.
 
10. Odpowiedzi na wnioski, zapytania.
 
11. Zakończenie obrad X sesji rady gminy.
 
 
Przewodnicząca Rady
 
   Wiesława Sokołowska

metryczka


Wytworzył: Przewodnicząca Rady Gminy Rypin (11 września 2019)
Opublikował: Agnieszka Liszewska (12 września 2019, 11:19:44)

Ostatnia zmiana: Agnieszka Liszewska (23 września 2019, 14:52:52)
Zmieniono: literówka

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 203