Ogłoszenie Przewodniczącej Rady Gminy Rypin09.10.2019

Ogłoszenie Przewodniczącej Rady Gminy Rypin

09.10.2019

Podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 15 października 2019 roku o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rypin odbędzie się XI sesja Rady Gminy Rypin.


Porządek obrad przewiduje:
1. Sprawy organizacyjne:
a) otwarcie obrad XI sesji rady gminy i stwierdzenie quorum,
b) przyjęcie protokołu z obrad X sesji rady gminy odbytej w dniu 19 września 2019 r.,
c) przyjęcie porządku obrad XI sesji rady gminy.
 
2. Wybory ławnika do Sądu Rejonowego w Rypinie:
a) przedstawienie opinii zespołu o zgłoszonym kandydacie na ławnika do Sądu Rejonowego
w Rypinie,
b) wybór Komisji Skrutacyjnej i przeprowadzenie głosowania,
c) podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Rypinie.
 
3. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego.
 
4. Podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków autobusowych, których właścicielem jest Gmina Rypin oraz warunków i zasad korzystania z nich w transporcie drogowym.

5. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kowalkach.
 
6. Przedstawienie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych gminy Rypin w roku szkolnym 2018/2019.
 
7. Przedstawienie informacji wójta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 
8. Wolne wnioski, zapytania i informacje.
 
9. Odpowiedzi na wnioski, zapytania.
 
10. Zakończenie obrad XI sesji rady gminy.
 
 
Przewodnicząca Rady
 
    Wiesława Sokołowska

metryczka


Wytworzył: Przewodnicząca Rady Gminy Rypin (9 października 2019)
Opublikował: Agnieszka Liszewska (9 października 2019, 14:45:18)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 221