Komunikat Wójta Gminy Rypin22.10.2019

Komunikat Wójta Gminy Rypin

22.10.2019


 KOMUNIKAT WÓJTA GMINY RYPIN
 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Rocznego programu  współpracy gminy Rypin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz wolontariatem w 2020 roku
 
            Wójt Gminy Rypin zaprasza przedstawicieli wszystkich organizacji pozarządowych prowadzących działalność statutową na terenie gminy Rypin do aktywnego udziału w konsultacjach projektu Rocznego programu  współpracy gminy Rypin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz wolontariatem w 2020 roku. Konsultacje prowadzone są w oparciu o przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309 i poz. 1696) oraz uchwały nr III/4/10  Rady Gminy Rypin z dnia 29 grudnia  2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 lutego 2011 r. Nr 29, poz. 217).
 
            Konsultacje będą prowadzone w formie spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych prowadzących działalność statutową na terenie gminy Rypin, które odbędzie się dnia 31 października 2019 r. (czwartek) o godzinie 11.00 w sali nr 16 Urzędu Gminy Rypin, ul. Lipnowska 4.
Porządek spotkania będzie następujący:
1.      Otwarcie spotkania.
2.      Przedstawienie projektu rocznego programu współpracy.
3.      Zgłaszanie uwag i opinii do projektu programu.
4.      Podsumowanie i zakończenie spotkania.
 
 
            Projekt programu opublikowano na stronie internetowej gminy Rypin (www.rypin.pl), w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.rypin.pl), tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Rypin oraz dostępny jest w siedzibie Urzędu Gminy Rypin, ul. Lipnowska 4, pokój nr 14.
 
 
                                                                                                              Wójt
 
                                                                                                                          /-/dr inż. Janusz Tyburski


Zarządzenie Wójta Gminy Rypin wraz z projektem programu pobierz (2379kB) pdf
 

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Rypin (22 października 2019)
Opublikował: Mariusz Paprocki (22 października 2019, 15:38:25)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 321