Strona główna   >  Aktualności

OBWIESZCZENIE

27.11.2019

            Rypin, dnia 27.11.2019 r.
RRW.6220.18.2019
 
    O B W I E S Z C Z E N I E
 
 
    Na podstawie art. 33 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.).
 
W Ó  J T    G M I N Y   R Y P I N
 
    podaje do publicznej wiadomości, że w związku z prowadzonym na wniosek E – SUN PV3 sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku reprezentowaną przez Krzysztofa Krukowskiego prowadzącego działalność gospodarczą Earth energy Krzysztof Krukowski postępowaniem administracyjnym o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn. „Budowa i eksploatacja instalacji elektrowni fotowoltaicznej Puszcza Miejska VIII na działkach ewidencyjnych nr 49/8, 49/3, 49/6, 49/7 obręb Puszcza Miejska w gm. Rypin” przewidzianej do realizacji na nieruchomościach oznaczonych  w ewidencji gruntów i budynków jako działki o nr ewidencyjnym 49/8, 49/3, 49/6, 49/7 w Puszcza Miejska gm. Rypin skierował do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rypinie oraz Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku wniosek o  wydanie opinii w przedmiocie stwierdzenia potrzeby przeprowadzenia dla tegoż przedsięwzięcia oceny oddziaływania na środowisko.
    W związku z powyższym  informuje się strony postępowania i społeczeństwo, że istnieje możliwość zapoznania się z w/w wnioskiem i dokumentacją w tej sprawie.    
    W/w dokument wraz z aktami sprawy wyłożony jest do wglądu w Referacie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Gminy Rypin, ul. Lipnowska 4 (pokój Nr 3).
    W w/w Referacie można uzyskać szczegółowe informacje w przedmiotowej sprawie i zapoznać się z niezbędną dokumentacją.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Niniejsze obwieszczenie podano do publicznej wiadomości poprzez:
1. Zamieszczenie jego treści w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Rypin,  na stronie www.bip.rypin.pl
2. Wywieszenie jego treści na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Rypin oraz we wsi Puszcza Miejska na okres 14 dni.
Zawiadomienie  uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Wytworzył: Mariusz Tomaszewski (27 listopada 2019)
Opublikował: Łukasz Borkowski (28 listopada 2019, 14:02:23)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 35

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij