Konsultacje społeczne dotyczące aktualizacji Programu Rewitalizacji Gminy Rypin na lata 2016 – 202303.12.2019

Konsultacje społeczne dotyczące aktualizacji Programu Rewitalizacji Gminy Rypin na lata 2016 – 2023

03.12.2019

Wójt Gminy Rypin zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących aktualizacji Programu Rewitalizacji Gminy Rypin na lata 2016-2023.
 
Konsultacje prowadzone będą w okresie od 11 grudnia 2019 r. do 18 grudnia 2019 r. w formie badania opinii mieszkańców z wykorzystaniem formularza ankietowego.

Uwagi na formularzu, w wyżej określonym terminie, należy przesłać na adres: Urząd Gminy Rypin, ul. Lipnowska 4, 87-500 Rypin lub złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Rypin (pokój nr 17), lub przesłać drogą elektroniczną na adres: promocja@rypin.pl.
 
Proponowane zmiany Programu dotyczą w szczególności:
- ujęcia projektu „Szkoła jutra” w tabeli projektów głównych (obecnie projekt uzupełniający), skorygowania jego wartości, poziomu dofinansowania i źródła finansowania - str. 48-51, 53, 62-63,
-  rozszerzenia zakresu projektowego o dodatkowe uzasadnienie – str. 54-55
 
Do pobrania:

Zarządzenie Nr 74/19 Wójta Gminy Rypin z dnia 3 grudnia 2019 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących aktualizacji Programu Rewitalizacji Gminy Rypin na lata 2016 - 2023 (402kB) pdf

Program Rewitalizacji Gminy Rypin na lata 2016 - 2023 (3099kB) pdf

Formularz uwag (17kB) word

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Rypin (3 grudnia 2019)
Opublikował: Agnieszka Liszewska (3 grudnia 2019, 13:45:02)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 163