Ogłoszenie11.02.2020

Ogłoszenie

11.02.2020


OGŁOSZENIE
w sprawie naboru na rzeczoznawcę w celu szacowania zwierząt
W związku z pismem Powiatowego Lekarza Weterynarii w Rypinie w sprawie powołania rzeczoznawców do przeprowadzenia szacowania zwierząt Urząd Gminy Rypin ogłasza nabór wniosków o powołanie na rzeczoznawcę do dnia 25 lutego 2020 r.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie rzeczoznawców wyznaczonych przez powiatowego lekarza weterynarii do przeprowadzenia szacowania (Dz. U. 2009,  nr 142, poz. 1161, z późn. zm.):
Rzeczoznawcę wójt powołuje spośród osób, które:
1) posiadają wykształcenie rolnicze wyższe lub średnie lub
2) ukończyły studia podyplomowe w zakresie związanym z rolnictwem, lub
3) posiadają co najmniej wykształcenie średnie inne niż rolnicze i co najmniej 3-letni staż pracy w gospodarstwie rolnym, lub
4) ukończyły co najmniej zasadniczą szkołę zawodową lub dotychczasową szkołę zasadniczą kształcące w zawodach rolniczych i posiadają co najmniej 3-letni staż pracy w gospodarstwie rolnym, lub
5) ukończyły zasadniczą szkołę zawodową lub dotychczasową szkołę zasadniczą kształcące w zawodach innych niż rolnicze i posiadają co najmniej 5-letni staż pracy w gospodarstwie rolnym,
6) mają miejsce zamieszkania na terenie gminy objętej właściwością miejscową wójta i które złożyły wniosek o powołanie na rzeczoznawcę.
W przypadku szacowania w gospodarstwach rolnych, w których jest prowadzona produkcja metodami ekologicznymi, rzeczoznawca powinien dodatkowo posiadać wiedzę praktyczną w zakresie prowadzenia gospodarstwa rolnego, w którym jest prowadzona taka produkcja.
Wniosek o powołanie rzeczoznawcy powinien zawierać: (druk wniosku do pobrania w Urzędzie Gminy Rypin lub ze strony internetowej Urzędu):
1) imię i nazwisko;
2) adres zamieszkania;
3) adres do korespondencji;
4) informacje o wykształceniu.
Do wniosku dołącza się:
1) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie kandydata na rzeczoznawcę;
2) oświadczenie kandydata na rzeczoznawcę o posiadanym stażu pracy w gospodarstwie rolnym – jeżeli jest wymagany;
3) oświadczenie kandydata na rzeczoznawcę o posiadanym doświadczeniu w prowadzeniu gospodarstwa rolnego, w którym jest prowadzona produkcja metodami ekologicznymi – jeżeli jest wymagane.
Wójt Gminy Rypin
(-) Janusz Tyburski

Wniosek (36kB) word
Oświadczenie o stażu pracy (14kB) word

metryczka


Wytworzył: Mariusz Tomaszewski (11 lutego 2020)
Opublikował: Mariusz Tomaszewski (11 lutego 2020, 15:35:07)

Ostatnia zmiana: Mariusz Tomaszewski (12 lutego 2020, 15:25:06)
Zmieniono: dodano załączniki

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 172