Strona główna   >  Aktualności

OBWIESZCZENIE

24.03.2020

Rypin, dnia 24.03.2020 r.
RRW.6220.12.2020
  
O B W I E S Z C Z E N I E
 
 
    Na podstawie art. 33 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.).
 
W Ó  J T    G M I N Y   R Y P I N
 
    podaje do publicznej wiadomości, że w związku z prowadzonym na wniosek Pana Leszka Murawski postępowaniem administracyjnym o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn. „Utworzenie punktu selektywnej zbiórki złomu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” przewidzianej do realizacji na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka o nr 125/3 w obrębie ewidencyjnym Borzymin, gm. Rypin skierował do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rypinie oraz Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Toruniu wniosek o  wydanie opinii w przedmiocie stwierdzenia potrzeby przeprowadzenia dla tegoż przedsięwzięcia oceny oddziaływania na środowisko.
   W związku z powyższym  informuje się strony postępowania i społeczeństwo, że istnieje możliwość zapoznania się z w/w wnioskiem i dokumentacją w tej sprawie.    
   W/w dokument wraz z aktami sprawy wyłożony jest do wglądu w Referacie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Gminy Rypin, ul. Lipnowska 4 (pokój Nr 3).
   W w/w Referacie można uzyskać szczegółowe informacje w przedmiotowej sprawie i zapoznać się z niezbędną dokumentacją.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Niniejsze obwieszczenie podano do publicznej wiadomości poprzez:
1. Zamieszczenie jego treści w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Rypin,  na stronie www.bip.rypin.pl
2. Wywieszenie jego treści na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Rypin oraz we wsi Borzymin na okres 14 dni.
Zawiadomienie  uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Wytworzył: Mariusz Tomaszewski (24 marca 2020)
Opublikował: Łukasz Borkowski (24 marca 2020, 14:50:31)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 71

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij