Ogłoszenie Przewodniczącej Rady Gminy Rypin13.10.2020

Ogłoszenie Przewodniczącej Rady Gminy Rypin

13.10.2020

Podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 20 października 2020 roku o godz. 9.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rypin odbędzie się XX sesja Rady Gminy Rypin.
 
Porządek obrad przewiduje:
1. Sprawy organizacyjne:
a) otwarcie obrad XX sesji rady gminy i stwierdzenie quorum,
b) przyjęcie protokołu z obrad XIX sesji rady gminy odbytej w dniu 24 września 2020 roku,
c) przyjęcie porządku obrad XX sesji rady gminy.
 
2. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rypin na 2020 rok.
 
3. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia służebności przejazdu i przechodu przez nieruchomość stanowiącą własność Gminy Rypin.
 
4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia ,,Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Rypin”.
 
5. Przedstawienie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Rypin w roku szkolnym 2019/2020.
 
6. Przedstawienie informacji wójta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 
7. Wolne wnioski, zapytania i informacje.
 
8. Odpowiedzi na wnioski, zapytania.
 
9. Zakończenie obrad XX sesji rady gminy.Przewodnicząca Rady 
                  
Wiesława Sokołowska

metryczka


Wytworzył: Przewodnicząca Rady Gminy Rypin (13 października 2020)
Opublikował: Agnieszka Liszewska (13 października 2020, 10:42:21)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 95