KOMUNIKAT WÓJTA GMINY RYPIN 04.11.2020

KOMUNIKAT WÓJTA GMINY RYPIN

04.11.2020

Wójt Gminy Rypin zaprasza przedstawicieli wszystkich organizacji pozarządowych prowadzących działalność statutową na terenie gminy Rypin do aktywnego udziału w konsultacjach projektu Rocznego programu  współpracy gminy Rypin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2021 roku. Konsultacje prowadzone są w oparciu o przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) oraz uchwały nr III/4/10  Rady Gminy Rypin z dnia 29 grudnia  2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 lutego 2011 r. Nr 29, poz. 217).
 
Konsultacje będą prowadzone w formie wyrażenia pisemnej opinii i uwag do projektu uchwały Rady Gminy Rypin w terminie do dnia 13 listopada 2020 r. do godz. 15.30 na formularzu zgłaszania uwag.
 
Uwagi należy przesłać w wyznaczonym terminie na adres: Urząd Gminy Rypin,    ul. Lipnowska 4, 87-500 Rypin (liczy się data wpływy formularza do urzędu) lub złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Rypin (pokój nr 17), lub przesłać drogą elektroniczną na adres: promocja@rypin.pl.

Projekt programu opublikowano na stronie internetowej gminy Rypin (www.rypin.pl), w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.rypin.pl), tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Rypin oraz dostępny jest w siedzibie Urzędu Gminy Rypin, ul. Lipnowska 4, pokój nr 14.
 

 
Wójt dr inż. Janusz Tyburski

Informacja o wynikach konsultacji (251kB) pdf

Załączniki:

Zarządzenie wójta gminy (2616kB) pdf

Formularz zgłoszenia uwag (12kB) word

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Rypin (4 listopada 2020)
Opublikował: Agnieszka Liszewska (4 listopada 2020, 12:10:48)

Ostatnia zmiana: Agnieszka Liszewska (17 listopada 2020, 09:50:46)
Zmieniono: dodano informację o wynikach konsultacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 211