Ogłoszenie Przewodniczącej Rady Gminy Rypin26.02.2021

Ogłoszenie Przewodniczącej Rady Gminy Rypin

26.02.2021

Podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 1 marca 2021 roku o godz. 14.30 odbędzie się XXIV sesja Rady Gminy Rypin.

W związku z art. 15zzx ustawy z dnia z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1842 z późn. zm.) obrady sesji odbędą się w trybie zdalnym z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.  Transmisja z obrad sesji dostępna będzie na stronie internetowej Urzędu Gminy Rypin pod adresem www.rypin.pl w zakładce Sesje Rady Gminy. Ze względu na trwającą sytuację epidemiczną sesja odbędzie się bez udziału publiczności.
 
Porządek obrad przewiduje:

 
1. Sprawy organizacyjne:
a) otwarcie obrad XXIV sesji rady gminy i stwierdzenie quorum,
b) przyjęcie protokołu z obrad XXIII sesji rady gminy odbytej w dniu 10 lutego 2021 roku,
c) przyjęcie porządku obrad XXIV sesji rady gminy.
 
2. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Kujawsko – Pomorskiemu.
 
3. Przedstawienie informacji wójta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 
4. Wolne wnioski, zapytania i informacje.
 
5. Odpowiedzi na wnioski, zapytania.
 
6. Zakończenie obrad XXIV sesji rady gminy.


Przewodnicząca Rady

Wiesława Sokołowska


metryczka


Wytworzył: Przewodnicząca Rady Gminy Rypin (26 lutego 2021)
Opublikował: Agnieszka Liszewska (26 lutego 2021, 15:18:12)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 95