Ogłoszenie Przewodniczącej Rady Gminy Rypin03.05.2022

Ogłoszenie Przewodniczącej Rady Gminy Rypin

03.05.2022

Podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 27 maja 2022 roku o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rypin odbędzie się XXXIV uroczysta sesja Rady Gminy Rypin.
 
Porządek obrad przewiduje:
1. Sprawy organizacyjne:
a) otwarcie obrad XXXIV sesji rady gminy,
b) powitanie gości, 
c) stwierdzenie quorum,
d) przyjęcie protokołu z obrad XXXIII sesji rady gminy odbytej w dniu 12 kwietnia 2022 roku,
e) przyjęcie porządku obrad XXXIV sesji rady gminy.

2. Akt nadania sztandaru Gminy Rypin.
a) wystąpienie Wójta Gminy Rypin,
b) odczytanie uchwały Nr XXIX/168/13 Rady Gminy Rypin z dnia 13 sierpnia 2013 r. w sprawie ustanowienia herbu, flagi, sztandaru Gminy Rypin oraz pieczęci Gminy Rypin, Rady Gminy Rypin i Wójta Gminy Rypin, zmienionej uchwałą Nr XXX/171/13 Rady Gminy Rypin
z dnia 17 września 2013 r.,
c) symboliczne wbicie gwoździ,
d) odczytanie i wręczenie aktu nadania sztandaru Gminy Rypin,
e) przekazanie sztandaru Gminy Rypin.

3. Podjęcie uchwały w sprawie zasad używania herbu, sztandaru, flagi i  pieczęci.

4. Wystąpienia gości.

5. Zakończenie obrad XXXIV sesji rady gminy.
 


Przewodnicząca Rady     
                       
Wiesława Sokołowska      

metryczka


Wytworzył: Przewodnicząca Rady Gminy Rypin (3 maja 2022)
Opublikował: Agnieszka Liszewska (19 maja 2022, 09:27:06)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 128