Obwieszczenie Wójta Gminy Rypin05.08.2022

Obwieszczenie Wójta Gminy Rypin

05.08.2022


Rypin, dnia 05.08.2022 r.
 
RRW.6733.CP.10.2022
 
 
OBWIESZCZENIE
 
Na podstawie art. 36 § 1 oraz § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 poz. 735)
 
Wójt Gminy Rypin
podaje do publicznej wiadomości
 
     że wniosek w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. „Budowa hali magazynowo- rozładunkowej” przewidzianej do realizacji na nieruchomościach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków numerami ewidencyjnymi: 94, 95/1 w miejscowości Puszcza Miejska – gmina Rypin, nie zostanie załatwiony w ustawowym terminie ze względu na zmianę wniosku z warunków zabudowy na ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego.
     Przewidywany nowy termin załatwienia sprawy wyznacza się na dzień 30 sierpnia 2022 r.        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Niniejsze obwieszczenie podano do publicznej wiadomości poprzez:
1. Zamieszczenie jego treści w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Rypin, na stronie www.bip.rypin.pl.
2. Wywieszenie jego treści na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Rypin, we wsi Puszcza Miejska oraz w Urzędzie Gminy Skrwilno na okres 14 dni.

metryczka


Wytworzył: Mariusz Tomaszewski (5 sierpnia 2022)
Opublikował: Marcin Witulski (5 sierpnia 2022, 13:08:02)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 339