KOMUNIKAT WÓJTA GMINY RYPIN w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Rocznego programu współpracy gminy Rypin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2023 roku07.11.2022

KOMUNIKAT WÓJTA GMINY RYPIN w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Rocznego programu współpracy gminy Rypin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2023 roku

07.11.2022

Wójt Gminy Rypin zaprasza przedstawicieli wszystkich organizacji pozarządowych prowadzących działalność statutową na terenie gminy Rypin do aktywnego udziału w konsultacjach projektu Rocznego programu  współpracy gminy Rypin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2023 roku. Konsultacje prowadzone są w oparciu o przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327) oraz uchwały nr III/4/10  Rady Gminy Rypin z dnia 29 grudnia  2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 lutego 2011 r. Nr 29, poz. 217).

Konsultacje będą prowadzone w formie wyrażenia pisemnej opinii i uwag do projektu uchwały Rady Gminy Rypin w terminie od 15 do 21 listopada 2022 r. do godz. 15.30 na formularzu zgłaszania uwag.

Uwagi należy przesłać w wyznaczonym terminie na adres: Urząd Gminy Rypin,    ul. Lipnowska 4, 87-500 Rypin (liczy się data wpływy formularza do urzędu) lub złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Rypin (pokój nr 18), lub przesłać drogą elektroniczną na adres: promocja@rypin.pl.

Projekt programu opublikowano na stronie internetowej gminy Rypin (www.rypin.pl), w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.rypin.pl), tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Rypin oraz dostępny jest w siedzibie Urzędu Gminy Rypin, ul. Lipnowska 4, pokój nr 14.

 

                                        Wójt

                                 dr inż. Janusz Tyburski


Informacja o wynikach konsultacji społecznych (269kB) pdf

Zarządzenie wójta (2752kB) pdf

Formularz zgłoszenia uwag (12kB) word


metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Rypin (7 listopada 2022)
Opublikował: Agnieszka Liszewska (7 listopada 2022, 11:23:27)

Ostatnia zmiana: Agnieszka Liszewska (25 listopada 2022, 07:57:59)
Zmieniono: dodano informację o wynikach konsultacji społecznych

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 110