Przetargi rozstrzygnięte z 2020 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 8 (z 8)zamówienie na:

Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Rypin

zamawiający: Gmina Rypin
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: RRW.271.ZO.3.2020
wartość: poniżej 30 000 EURO
termin składania ofert: 18 maja 2020  12:00
wynik postępowania: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty poniżej 

zamówienie na:

Rozbudowa drogi gminnej nr 120342C Głowińsk - Głowińsk

zamawiający: Gmina Rypin
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RRW.271.4.2020
wartość: poniżej kwot określonych w przep. wyd. na podst. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 12 maja 2020  10:00
wynik postępowania: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty poniżej 

zamówienie na:

Rozbudowa drogi gminnej nr 120311C Linne- Sadłowo Nowe- Sadłowo Rumunki etap III

zamawiający: Gmina Rypin
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RRW.271.5.2020
wartość: poniżej kwot określonych w przep. wyd. na podst. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 11 maja 2020  10:00
wynik postępowania: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty poniżej 

zamówienie na:

Zakup i dostawa 10 laptopów i 33 tabletów

zamawiający: Gmina Rypin
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: RRW.271.ZO.2.2020
wartość: poniżej 30 000 EURO
termin składania ofert: 7 kwietnia 2020  10:00
wynik postępowania: Dodano informację o wyborze najkorzystniejszej oferty poniżej 

zamówienie na:

Wykonanie rozgraniczenia nieruchomości, działka nr 44, położona w miejscowości Sosnowo, gmina Rogowo

zamawiający: Gmina Rypin
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: RRW.271.ZO.1.2020
wartość: poniżej 30 000 EURO
termin składania ofert: 24 stycznia 2020  14:00
wynik postępowania: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty poniżej 

zamówienie na:

Zakup oraz dostawa paliw na potrzeby Gminy Rypin i wybranych jednostek organizacyjnych Gminy Rypin

zamawiający: Gmina Rypin
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RRW.271.1.2020
wartość: poniżej kwot określonych w przep. wyd. na podst. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 13 stycznia 2020  10:00
wynik postępowania: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty poniżej 

zamówienie na:

Dostosowanie i wyposażenie budynku pałacu w Sadłowie na cele aktywizacji społecznej

zamawiający: Gmina Rypin
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RRW.271.12.2019
wartość: poniżej kwot określonych w przep. wyd. na podst. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 9 stycznia 2020  10:00
wynik postępowania: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia poniżej  

zamówienie na:

Zakup oraz dostawa kruszyw na potrzeby Gminy Rypin

zamawiający: Gmina Rypin
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RRW.271.13.2019
wartość: poniżej kwot określonych w przep. wyd. na podst. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 8 stycznia 2020  10:00
wynik postępowania: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty poniżej 

Przetargi o pozycjach 1 - 8 (z 8)