Przetargi unieważnione z 2021 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 2 (z 2)zamówienie na:

Docieplenie ścian zewnętrznych budynku OSP Kowalki

zamawiający: Gmina Rypin
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: RRW.271.ZO.4.2021
wartość: poniżej 130 000,00 zł
termin składania ofert: 24 sierpnia 2021  15:30
przyczyna unieważnienia: Zawiadomienie o unieważnieniu poniżej 

zamówienie na:

Instalacja ogniw fotowoltaicznych na budynkach szkół i innych obiektach będących własnością Gminy Rypin

zamawiający: Gmina Rypin
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RRW.271.3.2021
wartość: powyżej progów unijnych
termin składania ofert: 7 czerwca 2021  10:00
przyczyna unieważnienia: Zawiadomienie poniżej 

Przetargi o pozycjach 1 - 2 (z 2)