Przetargi unieważnione z 2010 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)zamówienie na:

Budowa szkolnych placów zabaw w miejscowościach: Borzymin, Sadłowo, Starorypin Rządowy i Zakrocz w ramach programu Radosna Szkoła

zamawiający: Gmina Rypin
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy: OS - 34101-6/10
wartość: poniżej kwot określonych w przep. wyd. na podst. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 12 lipca 2010  10:00
przyczyna unieważnienia: Cena oferty przewyższa kwotę, jaką Gmina Rypin zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)