Przetargi unieważnione z 2012 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)zamówienie na:

Budowę szkolnego placu zabaw w miejscowości Stępowo

zamawiający: Gmina Rypin
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy: DP.2710.8.2012
wartość: poniżej kwot określonych w przep. wyd. na podst. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 13 kwietnia 2012  10:00
przyczyna unieważnienia: Postępowanie unieważniono na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych 

Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)