Przetargi unieważnione z 2017 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 6 (z 6)zamówienie na:

Modernizacja stacji uzdatniania wody - budowa zbiornika naziemnego rezerwy wody czystej na działce o nr geod. 73/1 i 73/3 położonej w miejscowości Borzymin, gm. Rypin

zamawiający: Gmina Rypin
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RRW.271.12.2017
wartość: poniżej kwot określonych w przep. wyd. na podst. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 11 października 2017  11:00
przyczyna unieważnienia: Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania 

zamówienie na:

Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Sadłowo

zamawiający: Gmina Rypin
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: RRW.272.ZO.6.2017
wartość: poniżej 30 000 euro
termin składania ofert: 3 lipca 2017  12:00
przyczyna unieważnienia: Zawiadomienie o unieważnieniu poniżej 

zamówienie na:

Poprawa efektywności energetycznej budynku pałacu w Sadłowie.

zamawiający: Gmina Rypin
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RRW.271.6.2017
wartość: poniżej kwot określonych w przep. wyd. na podst. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 7 czerwca 2017  10:00
przyczyna unieważnienia: Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania 

zamówienie na:

Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 120351C Rusinowo - Marianki

zamawiający: Gmina Rypin
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: RRW.271.ZO.7.2017
wartość: poniżej 30 000 euro
termin składania ofert: 29 maja 2017  12:00
przyczyna unieważnienia: Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania poniżej 

zamówienie na:

Poprawa efektywności energetycznej budynku pałacu w Sadłowie

zamawiający: Gmina Rypin
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RiRW.271.3.2017
wartość: poniżej kwot określonych w przep. wyd. na podst. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 22 maja 2017  10:00
przyczyna unieważnienia: Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania poniżej 

zamówienie na:

Zakup koparko- ładowarki na potrzeby gospodarowania infrastrukturą wodociągowo- kanalizacyjną na terenie gminy Rypin

zamawiający: Gmina Rypin
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RiRW.271.5.2017
wartość: poniżej kwot określonych w przep. wyd. na podst. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 27 kwietnia 2017  09:00
przyczyna unieważnienia: Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania poniżej. 

Przetargi o pozycjach 1 - 6 (z 6)