Przetargi unieważnione z 2018 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 4 (z 4)zamówienie na:

Remont drogi gminnej nr 120308C Starorypin Prywatny – Rypałki

zamawiający: Gmina Rypin
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RRW.271.10.2018
wartość: poniżej kwot określonych w przep. wyd. na podst. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 10 września 2018  10:00
przyczyna unieważnienia: Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania poniżej 

zamówienie na:

Przebudowa dróg gminnych

zamawiający: Gmina Rypin
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RRW.271.7.2018
wartość: poniżej kwot określonych w przep. wyd. na podst. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 8 czerwca 2018  10:00
przyczyna unieważnienia: Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania poniżej 

zamówienie na:

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sadłowo z przewodem tłocznym do Starorypina Prywatnego” CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sadłowo z przewodem tłocznym do Starorypina Prywatnego – etap I” CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sadłowo z przewodem tłocznym do Starorypina Prywatnego – etap II”

zamawiający: Gmina Rypin
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RRW.271.3.2018
wartość: poniżej kwot określonych w przep. wyd. na podst. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 5 kwietnia 2018  10:00
przyczyna unieważnienia: Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania poniżej 

zamówienie na:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sadłowo z przewodem tłocznym do Starorypina Prywatnego

zamawiający: Gmina Rypin
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RRW.271.2.2018
wartość: poniżej kwot określonych w przep. wyd. na podst. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 8 lutego 2018  10:00
przyczyna unieważnienia: Unieważnienie postępowania poniżej 

Przetargi o pozycjach 1 - 4 (z 4)