Przetargi unieważnione z 2019 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 4 (z 4)zamówienie na:

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji projektu pn.: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kowalki o długości 838mb”

zamawiający: Gmina Rypin
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RRW.271.5.2019
wartość: poniżej kwot określonych w przep. wyd. na podst. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 8 października 2019  10:00
przyczyna unieważnienia: Unieważnienie postępowania  

zamówienie na:

Usługa przewozu uczniów do szkół w roku szkolnym 2019/2020

zamawiający: Gmina Rypin
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: RRW.271.ZO.6.2019
wartość: poniżej 30 000 EURO
termin składania ofert: 14 sierpnia 2019  11:00
przyczyna unieważnienia: Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania poniżej 

zamówienie na:

Świadczenie całodobowej opieki weterynaryjnej nad zwierzętami bezpańskimi biorącymi udział w zdarzeniach drogowych oraz innych sytuacjach na terenie gminy Rypin

zamawiający: Gmina Rypin
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: RRW.271.ZO.3.2019
wartość: poniżej 30 000 EURO
termin składania ofert: 30 kwietnia 2019  12:00
przyczyna unieważnienia: Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania poniżej 

zamówienie na:

Usługa ochrony w formie monitorowania obiektów wraz z reakcją grupy interwencyjnej

zamawiający: Gmina Rypin
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: RRW.271.ZO.1.2019
wartość: poniżej 30 000 EURO
termin składania ofert: 30 kwietnia 2019  12:00
przyczyna unieważnienia: Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania poniżej 

Przetargi o pozycjach 1 - 4 (z 4)