Rejestr zmian treści

Zmiany o pozycjach 1 - 3 (z 3)

Raport o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia: „Rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 563 Rypin - Żuromin – Mława od km 2+475 do km 16+656”
rejestr zmian informacji

dodano opracowanie
Data: 2017-07-11 08:20:37
Autor: Łukasz Borkowski
dodano opracowanie
Data: 2017-02-22 09:29:05
Autor: Łukasz Borkowski
dodano opracowanie
Data: 2017-02-22 09:16:35
Autor: Łukasz Borkowski
Zmiany o pozycjach 1 - 3 (z 3)

powrót do informacji »