Uchwała nr XII/65/03Rady Gminy Rypinz dnia 8 grudnia 2003w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomościNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 ppkt a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) oraz art. 24 ust. 1, pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 z późn. zm.)

Uchwała nr XII/65/03
Rady Gminy Rypin
z dnia 8 grudnia 2003


w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 ppkt a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) oraz art. 24 ust. 1, pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 z późn. zm.)


uchwala się, co następuje:

 §  1


 Wyraża się zgodę na nabycie nieruchomości  położonych w miejscowości :
   

  1.     Rusinowo
     działka numer 438/1 o pow. 0,0100 ha
     działka numer 438/3 o pow. 0,0209 ha
     działka numer 439/4 o pow. 0,0021 ha
     działka numer 439/5 o pow. 0,0040 ha
     działka numer 439/6 o pow. 0,0025 ha
     działka numer 439/7 o pow. 0,0060 ha
     działka numer 440/4 o pow. 0,0067 ha 
     działka numer 440/5 o pow. 0,0083 ha
     działka numer 435/3 o pow. 0,0113 ha
     działka numer 436/1 o pow. 0,0083 ha
     działka numer 437/7 o pow. 0,0044 ha
     działka numer 437/8 o pow. 0,0033 ha
     działka numer 437/9 o pow. 0,0196 ha
     działka numer 517/1 o pow. 0,0004 ha
     działka numer 437/6 o pow. 0,0035 ha
 
2.     Ławy
 
     działka numer 22/2 o pow. 0,0050 ha
     działka numer 22/4 o pow. 0,0182 ha
     działka numer 14/1 o pow. 0,0360 ha
     działka numer 14/2 o pow. 0,0040 ha


§  2 

Wykonanie uchwały powierza się wójtowi.

§  3
 

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Przewodniczący Rady  
      Piotr Pawłowski

plik do pobrania (33kB) plik

metryczka


Opublikował: Julita Lewandowska (10 lutego 2004, 13:57:26)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2089