Uchwała nr IX/69/15RADY GMINY RYPINz dnia 28 października 2015w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w RypinieNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 160 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 133, poz. 509, poz. 1066, poz. 694 i poz. 1309) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr IX/69/15
RADY GMINY RYPIN
z dnia 28 października 2015


w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Rypinie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 160 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 133, poz. 509, poz. 1066, poz. 694 i poz. 1309) uchwala się, co następuje:


Uchwała Nr IX/69/15 wraz z uzasadnieniem (130kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Agnieszka Liszewska (3 listopada 2015, 13:42:10)

Ostatnia zmiana: Agnieszka Liszewska (3 listopada 2015, 13:43:20)
Zmieniono: dodanie pliku

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 542