Uchwała nr XI/85/15RADY GMINY RYPINz dnia 17 grudnia 2015w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rypin na lata 2016 – 2019Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646 z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877 z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz.1358, poz. 1513 i poz. 1854) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XI/85/15
RADY GMINY RYPIN
z dnia 17 grudnia 2015


w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rypin na lata 2016 – 2019

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646 z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877 z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz.1358, poz. 1513 i poz. 1854) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) uchwala się, co następuje:


Pliki do pobrania w formacie PDF:

Uchwała Nr XI/85/15 (124kB) pdf

Objaśnienia przyjętych wartości - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rypin na lata 2016 - 2019 (431kB) pdf

Załącznik nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa (90kB) pdf

Załacznik nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF (81kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Agnieszka Liszewska (5 stycznia 2016, 10:31:34)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 451