Uchwała nr XI/81/15RADY GMINY RYPINz dnia 17 grudnia 2015zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rypin na 2015 rokNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646 z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877 z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz.1358, poz. 1513 i poz. 1854) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XI/81/15
RADY GMINY RYPIN
z dnia 17 grudnia 2015


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rypin na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646 z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877 z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz.1358, poz. 1513 i poz. 1854) uchwala się, co następuje:


Pliki do pobrania w formacie PDF:

Uchwała Nr XI/81/15 (1930kB) pdf

Uzasadnienie do uchwały (2265kB) pdf

Załącznik nr 1 - dochody (4303kB) pdf

Załącznik nr 2 - wydatki (5570kB) pdf

Załącznik nr 3 - limity wydatków na programy inwestycyjne w 2015 roku (2214kB) pdf

Załącznik nr 5 - przychody i rozchody budżetu w 2015 r. (381kB) pdf

Załącznik nr 7 - zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy w 2015 roku (644kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Agnieszka Liszewska (5 stycznia 2016, 12:30:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 475